Cat usikker på fremtiden

Det er Caterpillars administrerende direktør, Doug Oberhelman, som retter en advarende pekefinger mot global usikkerhet i et Financial Times-invervju forleden. Han hevder det kan ta ytterligere fem år før Eurpas økonomi igjen begynner å vokse.

Cat er verdens største produsent av entreprenørmaskiner målt i omsetning.

Cat er verdens største produsent av entreprenørmaskiner målt i omsetning.

Publisert Oppdatert
Riktignok har han ikke sittet i sjefsstolen mer enn et par år, men med 37 år bak seg i Caterpillar-systemet kjenner Doug Oberhelman verdensmarkedet godt. Han mener at Kina og Brasil har nådd bunnen og at spørsmålet er om veksten vil vende tilbake eller om den vil være flat.

Riktignok har han ikke sittet i sjefsstolen mer enn et par år, men med 37 år bak seg i Caterpillar-systemet kjenner Doug Oberhelman verdensmarkedet godt. Han mener at Kina og Brasil har nådd bunnen og at spørsmålet er om veksten vil vende tilbake eller om den vil være flat.

Oberhelman mener at det for øyeblikket er vanskeligere å forutsi hva som vil skje med den globale økonomien i kommende år enn hva det har vært i hele hans 37-årige karriere hos Caterpillar.

Allikevel er det ikke utelukkende dommedagsprofetier vi hører fra konsernlederens munn: - Jeg tror ikke at situasjonen er så alvorlig som den var i 2008, men usikkerheten og den politiske situasjonen i Europa bidrar til at Caterpillar ser tunge skyer.

Gode tall - bortsett fra i Europa

Samtidig husker vi Caterpillars egne ferske tall der de viste at produsentens globale maskinsalg steg med 14 prosent i mai-juli, sammenliknet med i fjor. Et lite prosenpoeng tilbakegang i Europa, Afrika og i Mellomøsten bidrar til å støtte Oberhelmans usikre Europa-syn, men samtidig økte salget i Nordamerika med hele 25 prosent og med 28 prosent i Asia.

Når det gjelder markedene utenfor Europa, mener Oberhelman at det ikke er sannsynlig at de store økonomiene vil vise negativ vekst, men at det heller ikke er sikkert at de vil vokse.

The bottom line - og evige tilbakemeldende spørsmålet - vil derfor være: Vil økonomien vokse, eller vil den være flat?

Når vi ser på all den økonomiske stimulien i verden sett under ett, så har stort sett samtlige regjeringer ikke vært så aggresive som de burde være. Derfor følger det heller ikke vekst, avslutter Caterpillars toppsjef.