Cramo overtar utleievirksomheter

Cramo AS har kommet til enighet om å overta ansatte og eierandeler i Lambertsson AS og Kranpunkten AS. Kjøpet omfatter hele utleieflåten, installasjonsvirksomheten og eksisterende kundekontakter for virksomheten i Norge. Closing er planlagt til å skje i første kvartal 2013.

- Begge virksomhetene passer perfekt i Cramo sin strategi for fortsatt vekst i Norge, sier Bent Nygren Administrerende Direktør i Cramo AS.

- Begge virksomhetene passer perfekt i Cramo sin strategi for fortsatt vekst i Norge, sier Bent Nygren Administrerende Direktør i Cramo AS.

Publisert Oppdatert
- Peab er en meget respektert aktør på det norske markedet, så det er åpenbart at denne avtalen er av stor betydning for oss, sier Bent Nygren.

- Peab er en meget respektert aktør på det norske markedet, så det er åpenbart at denne avtalen er av stor betydning for oss, sier Bent Nygren.

FAKTA OM CRAMO

Cramo er et serviceselskap innen utleie av maskiner og utstyr, utleietjenester, samt utleie av flyttbare lokaler. Med virksomhet i omlag 400 avdelinger i 15 land, er Cramo et av de ledende utleieselskap i Norden og i de sentrale og østre delene av Europa. Virksomheten har cirka 2600 ansatte. Omsetningen ble EUR 680 millioner i 2011. Konsernets morselskap, Cramo Oyj, er notert på OMX Nordiske Børsen, Helsinki.

Cramo AS har 33 avdelinger i nær beliggenhet til de store byene og industriregionene i Norge. I utleiesortimentet inngår bygg- og anleggsmaskiner samt trucker, brakker, heiser, stillas, lifter, containere og flyttbare lokaler (moduler). De fleste kundene finnes innen byggsektoren, industrien og offentlig sektor. Cramo har 220 ansatte i Norge.

Virksomhetene som overtas drives fra Lillestrøm og Tromsø, og omsetter for ca. NOK 130 millioner på årsbasis. Lambertsson har 30 ansatte og Kranpunkten har syv ansatte. Alle tilbys fast ansettelse i Cramo AS.

Lambertsson er Norges femte største utleievirksomhet og har hovedvekt på brakker/ flyttbare lokaler, byggmaskiner og provisoriske EL-installasjoner. Kranpunkten er et ledende firma på liftutleie. Begge firma har en betydelig utleie til Peab, men også omfattende utleie til den norske byggebransjen.

- Begge virksomhetene passer perfekt i Cramo sin strategi for fortsatt vekst i Norge, sier Bent Nygren, administrerende direktør i Cramo AS. - Cramo opererer i samme bransje, så vi er allerede kjent med både sortiment og de fleste kundene.

Samtidig har både Lambertsson og Kranpunkten stor kapasitet og kompetanse når det gjelder brakker og flyttbare lokaler, byggmaskiner, lifter og provisoriske installasjoner. Dette innebærer en forsterkning av tilbudet til Cramo sine kunder.

Utvidet samarbeid med Peab

I forbindelse med kjøpet signerer Cramo og Peab, som eier Lambertsson AS, en flerårig Norsk og Nordisk samarbeidsavtale.

- For Peab er dette en strategisk outsourcing av vår maskinpark. Vi ser at Cramo er den aktøren som har de beste forutsetningene for å tilfredsstille Peab Norge sine fremtidige behov i hele Norge, sier Petter Moe, administrerende direktør i Peab Norge.

- Peab er en meget respektert aktør på det norske markedet, så det er åpenbart at denne avtalen er av stor betydning for oss, sier Bent Nygren.