Dansk vegvesen-entreprenør i knipe

KB Electrotech AS har stanset arbeidet på sju av Statens vegvesens veganlegg grunnet gjeldsforhandlinger.

Publisert Oppdatert
Nå er nok en dansk entreprenør i knipe.
Nå er nok en dansk entreprenør i knipe.

- Vi tar sikte på et møte med selskapet og en rettslig utnevnt advokat i neste uke. Vi er kjent med at det arbeides med å løse selskapets betalingsproblemer og sikre en videre drift.

Før dette møtet er gjennomført vet vi lite om konsekvensene dette får for de arbeidene som selskapet gjør for Statens vegvesen, sier Lars Erik Hauer - som leder Veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet.

KB Electrotech AS har elektroarbeider på sju av Vegvesenets veganlegg. Kontraktene varierer mye i omfang og status: E6 Boksrud - Minnesund, rv. 13 Vallaviktunnelen, E39 Hjartåbergatunnelen, rv. 60 Røyr - Hellesylt, Strindheimstunnelen på E6 Trondheim - Stjørdal, rv. 70 Oppdølsstrandatunnelen og fv 78 Halsøya - Leirosen.

Det er ikke mer enn snaue to måneder siden at en annen dansk entreprenør gikk konkurs. I august gikk nemlig E. Pihl & Søn, et av landets eldste entreprenører den tunge veien til skifteretten. Også de hadde flere vei- og tunnelarbeider for Statens vegvesen.

Les også: Ny stor-konkurs