Volvos CEs globale marked:

Dårlig 2013, men gode utsikter

Et svakt år totalt sett, men det siste kvartalet viser gode tegn for Volvo CE.

En salgsøkning i tre prosent etter fjerde kvartal blir i stor grad tilskrevet Volvos kompakte maskiner.

En salgsøkning i tre prosent etter fjerde kvartal blir i stor grad tilskrevet Volvos kompakte maskiner.

Publisert Oppdatert
Markedet for store maskiner og gruvemaskiner har vært dempet for Volvo i 2013.

Markedet for store maskiner og gruvemaskiner har vært dempet for Volvo i 2013.

Det globale markedet innhenter seg langsomt og selv om 2013 totalt sett ble et dårligere år for Volvo Construction Equipment enn 2012, viste det globale salget tegn på forbedring etter fjerde kvartal.

16 prosents nedgang

Totalt sett sank Volvo-salget i 2013 med 16 prosent i forhold til foregående år og inntektene sank som følge av sterk priskonkurranse, svak produktmiks, lav kapasitetsutnyttelse og ugunstige valutakurser. I følge Volvos pressemelding er dette et resultat av et generelt svakt år, men årets siste kvartal viser klare tegn på forbedring.

Godt fjerde kvartal

Volvo CE kunne nemlig notere seg en økning på tre prosent i salg etter fjerde kvartal i fjor og levering av maskiner gikk opp ni prosent i tillegg til en forbedret markedsandel, særlig på kompakte maskiner. Gruvesegmentet er fortsatt nede sett med Volvos øyne. Økningen på tre prosent blir i stor grad prisgitt større salg av mindre maskiner. Etterspørselen etter større maskiner, særlig til gruvesegmentet, forholder seg dempet. Volvos inntekter økte også det siste kvartalet med 16 prosent i forhold til året før. I samme periode gikk marginene fra fra 1,9 prosent i 2012 til 2,1 prosent i 2013.

Forsiktig oppgang?

Som følge av at det globale markedet forbedrer seg, forventes en viss forbedring. Markedene i Kina og Europa forventes å se en økning i salg av enheter fra 0 til 10 prosent. Nord Amerika, Sør Amerika og Asia (unntatt Kina), forventes å ligge mellom en nedgang på fem prosent til en oppgang på 5 prosent.

- Vi forventer en svak forbedring i etterspørselen, hovedsakelig drevet av Kina og Europa, kommenterer Martin Weissburg, den kommende presidenten for Volvo CE.

Året totalt sett ble en nedgang, men fjerde kvartal viser positive tegn for Volvo Construction Equipment.

Året totalt sett ble en nedgang, men fjerde kvartal viser positive tegn for Volvo Construction Equipment.