Dårlig trykkluft ødelegger anlegget

Manglende fokus på trykkluftkvalitet påfører norsk industri store, årlige kostnader. Luften innholder støvpartikler, vann og olje som skader de ulike komponentene som bruker trykkluft. Dette fører til ekstra vedlikeholdskostnader og reduserer bedriftens produktivitet.

Foto: Free reproduction

Publisert Oppdatert

Luften er alltid mer eller mindre forurenset med faste partikler som støv, sot, sand og saltkrystaller. Innholdet av forurensinger er høyere i tettbygd strøk, mindre på landet. Luften er ikke en kjemisk substans, men en mekanisk blandet substans. Derfor kan den separeres i sine enkelte bestanddeler, for eksempel gjennom kjøling.

All atmosfærisk luft innholder vann - mer ved høyere temperaturer, mindre ved lavere temperaturer. Ved kompresjon av luften, øker vannkonsentrasjonen. Eksempel: En kompressor med et arbeidstrykk på 7 bar og med en kapasitet på 200 liter pr sekund som suger inn luft ved 20° C med en relativ fuktighet på 80%, vil avgi 80 liter vann i trykkluftledningen i løpet av en 8-timers arbeidsdag.

Slike mengder med vann drar med seg mye støv og oljepartikler inn i alt verktøyet hvis ikke det er en god etterbehandling med tørking og filtrering av trykkluften, forteller Gunnar Nordheim som er produktansvarlig for Quality Air i Atlas Copco Komressorteknikk AS. Vi opplever til stadighet at våre brukere har satt spørsmålstegn ved varigheten på verktøy, ventiler, sylinder o.l. som drives av trykkluft. I de fleste tilfeller er det lite feil på produktene. Ofte er det etterbehandlingen av trykkluften som ikke er god nok for å drive produksjonen.