Avfallsdagene:

De beste i klassen

Avfallsektoren er en av de beste i klassen når det gjelder miljøtiltak. Den totale gjenvinningsprosenten av avfallet vårt er nå på 80 prosent.

De totale klimagassutslippene i Norge økte med 4,7 prosent fra 2009 til 2010. Det ventes ikke noen tilsvarende økning i Norge fra 2010 til 2011, men utslippene stiger jevnt og trutt ellers i verden.

De totale klimagassutslippene i Norge økte med 4,7 prosent fra 2009 til 2010. Det ventes ikke noen tilsvarende økning i Norge fra 2010 til 2011, men utslippene stiger jevnt og trutt ellers i verden.

Publisert Oppdatert
Knut Grepprud er nå salgssjef for gjenvinnings- og rivningsutstyr for Volvo Maskin AS. Den nyopprettede stillingen viser at Volvo skal satse mer dedikert på denne bransjen fremover.

Knut Grepprud er nå salgssjef for gjenvinnings- og rivningsutstyr for Volvo Maskin AS. Den nyopprettede stillingen viser at Volvo skal satse mer dedikert på denne bransjen fremover.

Slik vil Miljøverndepartementet prioritere ressursene i avfallet. Det viktigste er altså avfallsforebygging og gjenbruk. Det minst ønskelige er deponering.

Slik vil Miljøverndepartementet prioritere ressursene i avfallet. Det viktigste er altså avfallsforebygging og gjenbruk. Det minst ønskelige er deponering.

Økte råvarepriser:

Konsulentselskapet McKinsey ga ut en stor rapport om råvarepriser i fjor høst. De spår at en lang periode med lave råvarepriser nå er over og at høye priser vil være regelen i årene fremover. Tre milliarder nye forbrukere entrer markedet i Asia innen 2030, dette vil føre til et dramatisk økende behov for alle slags ressurser.

Miljøverndepartementets fokus fremover:

Å bruke avfall som en ressurs,

Minske den økende avfallsmengden.

Utnytte ressursene i avfallet bedre.

Sette norsk avfallspolitikk i et europeisk og globalt perspektiv.

Satse på forsking og kompetanseheving.

Øke fokus på håndtering av farlig avfall.

Sette fokus på konkurranse og næringslivets rolle.

Se på en styrking av regelverket for miljøkriminalitet, øke straffene.

80 prosent gjenvinning:

Avfallssektoren er en av de mest vellykkede sektorene for miljøtiltak. Den totale gjenvinningsprosenten var i 2010 på nesten 80 prosent. Deponering av organisk materiale er avsluttet, deponier som tidligere bidro med noen få prosent av de totale utslipp av klimagasser, et lite skritt i riktig retning.

Avfallsdagene ble arrangert av MEF i mars og det var den 21. gangen de samlet denne delen av bransjen.

220 deltakere bidro i år til å gjøre dette til gjenvinningsbransjens viktigste møteplass. I løpet av de to dagene kunne deltagerne høre på 14 innlegg og besøke et innholdsrikt leverandørtorg.

Materialgjennvinning

Det store samtaleemnet i år er den nye stortingsmeldingen som Miljøverndepartementet arbeider med.

Energigjenvinning

MEF har gitt innspill til meldingen med vekt på to forhold, det første gjelder materialgjenvinning i forhold til energigjenvinning. EU setter nemlig materialgjenvinning klart foran energigjenvinning.

Denne prioriteringen er flere norske aktører uenige i. De vi l heller likestille disse to formene for gjenvinning. Det henger sammen med en overetablering av avfallsforbrenningsanlegg i Norge og Sverige, noe som har ført til hardere kamp om avfallet som energikilde. Dette kan gå utover materialgjenvinningen, mener MEF.

Like vilkår

Det andre innspillet gjelder konkurranse på like vilkår. Et viktig tema er kommunenes praksis med å tildele selskapet de er medeiere i, enerett, og dermed utelukke private aktører fra konkurransen.

MEF mener at bruken av det norske regelverket i slike spørsmål er moden for en politisk diskusjon.

Kan bli bedre

Henrik Hallgrim Eriksen, avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet, bekrefter at mye fungerer bra og gjenvinningsprosenten på 80, men han bedyrer at bransjen fortsatt har store utfordringer. Det er også derfor det skal legges frem en stortingsmelding om dette nå.

Eriksen bekrefter at MEFs innspill treffer bra og det er et eget tema i meldingen. Han tror neppe på noen revolusjon, fordi mye fungerer bra.

Nyopprettet

På leverandørtorget møter vi Knut Grepperud som 1. mars gikk inn i den nyopprettede stillingen som salgssjef for gjenvinnings- og rivningsutstyr hos Volvo Maskin AS. Han selger også spesialutstyr og jernbanemaskiner.

- Avfall genererer mer og mer, maskinene i denne bransjen genererer jo enda mer timer enn vanlig anleggsdrift, forklarer han.

Maskiner i gjenvinningsdrift kan gå 3000 timer på et år, så det er åpenbart at dette er et viktig servicemarked for Knut Grepperud og Volvo Maskin.

- Volvos service, ettermarked og utstyr til rivningsbransjen får en økt satsing fremover, forsikrer han.

Hele landet

Hos Rich. Steen AS kunne Tom Schumann fortelle at de har inngått en avtale med Joab om salg av renovasjonsaggregater til hele det norske markedet.

Avtalen ble inngått i oktober 2011 og Tom selv ble ansatt som selger i november.

Tidligere har Rich. Steen hatt salgsansvaret for Joab bare på Østlandet. I fjor styrket de også posisjonen sin ved oppkjøpet av Tico Service AS som har lang erfaring med service og vedlikehold på Joab-produktene. Rich. Steen har drevet med renovasjon siden 1963 og organisasjonen teller syv personer.

- Med denne gjengen får dermed Joab mer nærhet til den norske kunden, språkfordeler og muligheter for økt fokusering på ettermarkedet, forklarer Tom Schumann.

Rich. Steen AS tok over salget av renovasjonsaggregater fra Joab til hele Norge i november i fjor. Fra venstre ser vi Tom Schumann og Per Svendsen fra Rich. Svendsen AS, Peter Olsson, administrerende direktør for Joab AB og Tom Sjöstrand, selger for Joab AB.

Rich. Steen AS tok over salget av renovasjonsaggregater fra Joab til hele Norge i november i fjor. Fra venstre ser vi Tom Schumann og Per Svendsen fra Rich. Svendsen AS, Peter Olsson, administrerende direktør for Joab AB og Tom Sjöstrand, selger for Joab AB.