”Det er nå det gjelder”

Det er slagordet for Utleiekonferansen 2009, som gikk av stabelen på Gardermoen torsdag 12. og fredag 13. februar. Rundt 200 deltakere fikk presentert tall og grafer som viser at bransjen går lysere tider i møte.

Publisert Oppdatert

For fjerde gang arrangerer Norsk Utleieforening konferansen hvor medlemmer, potensielle medlemmer og leverandører samles på en felles arena. Norsk Utleieforening ble etablert i 2006 og har 21 medlemsbedrifter med en samlet omsetning på i overkant av tre milliarder kroner. Bransjeforeningen er medlem i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Utleiebransjen preges som alle andre av den sitasjonen landet og ikke minst bygg- og anleggsbransjen er inne i.

Utleiekonferansen ble åpnet av Ove Lunde, styreleder i Norsk Utleieforening. Han oppfordret medlemmene til å se mulighetene og ikke begrensingene i dagens marked.

Torsdagens program besto blant annet av foredrag med Murray Pollok, sjefredaktør i International Rental News, som tok for seg utleie i det globale markedet og internasjonale trender. Han kunne fortelle at det europeiske byggmarkedet er på bunn i 2009, men at byggmarkedet verden sett under ett er i vekst - Asia drar opp, mens USA, England og Spania drar ned.

Fra Prognosesenteret kom Bjørn Erik Øye og ga deltakerne oppdaterte synspunkter på fremtidsutsiktene i lys av finanskrisen.

Ketil Lyng, adm. direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL), oppfordret Utleieforeningens medlemmer til å holde kundefokus og å spille på lag. "Felleskap gir styrke" var tema for hans foredrag.

Videre utover torsdagen var det paneldebatt med aktører fra utleiebransjen, maskinleverandører og maskinbrukere. Her ble det blant annet diskutert utfordringene i verdikjeden mellom produsent og operatør.

I pausene mellom de forskjellige foredragene, kunne de besøkende slå av en prat med de nesten 40 utstillerne som viste frem maskiner og utstyr i utstillingshallen.

Les mer om Utleiekonferansen 2009 i neste nummer av AnleggsMagsinet.