Arctic Entrepreneur 2015 - Vann og Avløp:

Det er større fokus på været enn noensinne

Vi er nå inne i det varslede fremtidsværet som vi pratet om for noen år siden, det er allerede våtere, varmere og mer ekstremt.

Eli Kari Gjengedal, værsjef i TV2, kunne fastslå at vi får mer ekstremvær og at entreprenørene blir viktige aktører for lage infrastruktur som tåler dette.

Eli Kari Gjengedal, værsjef i TV2, kunne fastslå at vi får mer ekstremvær og at entreprenørene blir viktige aktører for lage infrastruktur som tåler dette.

Publisert Oppdatert

For 15 år siden fortalte forskere oss at vi skulle få mer vær, mer nedbør og mer ekstreme værtyper innen 20 år. I følge Eli Kari Gjengedal, værsjef i TV2, entret vi den nye ekstremværtidsregningen allerede for tre år siden. Utrykket ekstremvær startet med nyttårsorkanen allerede i 1992, etter dette fant de opp utrykket ekstremvarsel og litt senere utviklet det seg til ekstremvær. Det er ikke bare stormer som blir klassifisert som ekstremt, vi får større mengder regn og snø når det først kommer. Som eksempel er det nå fem meter snø i Mørkdalen i skrivende stund. I tillegg oppstår stormflo mer hyppig enn tidligere.

 

Eli er ikke i tvil, for at vi skal klare å håndtere været som allerede er her og som kommer til å komme, vil VA-entreprenørene blir de viktigste aktørene fremover.

490 milliarder innen 2030

I Norge er de nasjonale investeringsbehovene også svært høye. Verdien på ledningsnettet (90%) og stikkledning og huseiers anlegg  (38%)i Norge er beregnet til 1053 milliarder kroner. Investeringsbehovet til akseptabel standard i dag er 200 milliarder kroner. Investeringsbehovene til akseptabel standard til 2030 er 290 milliarder kroner. Dette er fordi vi blir en million flere mennesker og vi får stor klimautfordringer og innfri sterkere krav og samtidig sørge for vedlikeholdsetterslepet. 490 milliarder kroner til sammen er den totale summen vi må ut med frem til 2030.

Må doble takten

Toril Hofshagen, direktør i Norsk Vann, mener at norske husstander tåler å betale mer for VA. I dag betaler husstand i snitt 8500 kroner i året for dette, eller 23 kroner dagen.

Toril Hofshagen, direktør i Norsk Vann, mener at norske husstander tåler å betale mer for VA. I dag betaler husstand i snitt 8500 kroner i året for dette, eller 23 kroner dagen.

Vi har 43.800 kilometer kommunale vannledninger med en gjennomsnittsalder på 34 år hvor dagens fornyelsesgrad er 0,64 prosent. Vi har 52.500 kommunale avløpsledninger fordelt på 55 prosent spillvann, 15 prosent fellesledninger og 30 prosent overvann. Her er gjennomsnittsalderen 38 år og fornyelsesgraden er 0,46 prosent.

Stikkledningsnettet er på 180.000 kilometer.

– I sum går vann og avløpsnettet i Norge syv ganger rundt jorden ved ekvator, forklarer Hofshagen.

En arbeidsgruppe i Norsk Vann anbefaler en nasjonal årlig fornyelsestakt til 2040 på 1,2 prosent for vann og 1,0 prosent for avløp. Det er en dobling i forhold til dagens fornyelsestakt.

Vi får mer vann, mer snø, mer ekstreme værtyper. Vi må til og med forberede oss på fire meters teledybde.

Vi får mer vann, mer snø, mer ekstreme værtyper. Vi må til og med forberede oss på fire meters teledybde.