- Det lysner nå

I 2010 opplevde flere av Utleieforeningens medlemsbedrifter at utnyttelsesgraden økte og forretningsklimaet ble bedre.

Utleiekonferansen 2011

Utleiekonferansen 2011

Publisert Oppdatert

I går og i dag er Utleiebransjen samlet for faglig og sosialt påfyll i forbindelse med Utleiekonferansen 2011, som arrangeres på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen.

Styreleder Eivind Bøe i Norsk Utleieforening, åpnet den sjette konferansen i rekken med å fortelle at bransjen går lysere tider i møte.

Torsdagen var hovedfokus lagt på "det store bildet". Da var temaene rammebetingelser, økonomisk utvikling, kundeorientering og utleiebransjens posisjon. Målet med fredagens foredrag er å motivere bransjens aktører til å satse enda mer på kompetansebygging og sikkerhetsarbeid.

I pausene mellom de forskjellige foredragene, kan de over 200 konferansedeltakerne besøke standene til de rundt 40 utstillerne.

I åpningsinnlegget fortalte Bøe om en bransje som siden 2005 har opplevd både sterk vekst og kraftig tilbakegang. - Nedgangen i bransjen har vært større enn i bygg og anlegg, og det er de største som har falt tyngst, sier Eivind Bøe.

Tall Bøe la frem viser en positiv trend i investeringene i bransjen. I 2009 økte investeringene med 9 %, i fjor 10 % og i år er de forventet å øke med 13 %. Det er langt igjen til "the good old days", som Bøe kaller de, hvor nyinvesteringene lå på 20 %. Men som han fortalte, så var dette kanskje litt vel mye. I hvert fall i forhold til nedgangen som kom.

I sitt innlegg, Utleiebransjen - statistikk og fakta, la økonomisjef Odd Arne Gansmo i UCO, frem tall som viser at omsetningen hos 156 utleieselskaper sank fra 5,5 milliarder kroner i 2008, til 4,5 milliarder kroner i 2009. Gansmo viser til at bransjen tror på en økning på mellom 10 og 15 % i 2011. Økningen er basert på tall som viser at det er en større andel aktører innen bygg- og anleggsbransjen som vil leie i stedet for å eie. Noe av grunnen er at flere selskaper har problemer med å få finansiering, blant annet på grunn av innskjerpinger hos finansieringsinstitusjonene.