Deutsche Bahn skal fornye skinnegangen i Oslo-området

Jernbaneverket har skrevet kontrakt med tyske DGT om fornyelse av spor på Oslo S, i Brynsbakken og på strekningen Skøyen - Lysaker.

Jernbane

Jernbane

Publisert Oppdatert

DGT er et selskap i DB Bahnbau-gruppen, som eies av de tyske jernbaner.

Totalt vil sporfornyelsen komme på 100 millioner kroner. Kontrakten med DGT utgjør 50 millioner kroner med moms. DGT har 3000 ansatte og er ett av fire selskap i DB Bahnbau-gruppen som eies av Deutsche Bahn AG. I løpet av sommeren vil de fire selskapene bli slått sammen til ett selskap som skal tilby alle typer jernbanetekniske tjenester. Dette er første gang et selskap i Deutsche Bahn-konsernet får et oppdrag på norske spor, men to andre tyske selskap, Wiebe og Spitzke, har hatt og har oppdrag i forbindelse med fornyelsen av jernbanen i Oslo-området, Prosjekt Stor-Oslo.

Start 12. april

DGT stiller med mannskap, maskiner og pukk, mens skinner, sviller og sporveksler leveres direkte fra Jernbaneverket. Arbeidene starter 12. april og vil vare ut 2012. Det første som skjer er fornyelse av to av togsporene på Oslo S. - I den 30 dager lange perioden når Drammenbanen stenges til sommeren blir det også en travel tid for DGTs sporarbeider, sier utbyggingssjef Bjørn Hillestad.

Kontrakten omfatter utskifting av spor og sporveksler i Brynsbakken, inne på Oslo S, og på strekningen Skøyen - Lysaker. Totalt skal det skiftes ut 60 sporveksler fram til 2013. -Fornyelse av sporene i selve Oslo-tunnelen vil bli lagt ut som egen kontrakt senere, sier Hillestad. I alt kom det inn sju tilbud på denne jobben, noe som er uvanlig mange.

DB satser utenlands

-Vi la inn tilbud om sporbygging for Bybanen i Bergen, men nådde ikke opp den gangen. - Derfor er det gledelig at vi nå får oppdrag for Jernbaneverket, sier leder for overbygning i DGT, Christian Schimmel. Vi ønsker å utvikle vår virksomhet utenfor Tyskland, men foreløpig er over 95 prosent av vår virksomhet knyttet til DB hjemme i Tyskland, sier Schimmel.