Disse seks bedriftene vil bygge Bodøtunnelen

Stor interesse for det største enkeltprosjektet i Bypakke Bodø.

Tunnelarbeidene starter på Bodøelv-sida.

Tunnelarbeidene starter på Bodøelv-sida.

Publisert Oppdatert

Tilbudsåpninga i dag viste at seks entreprenørfirma ønsker å bygge ny riksveg 80 fra Hunstadmoen til Bodøelv. Det skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Strekningen er 3,5 km og inkluderer 2,8 km tunnel mellom Hunstadmoen og Rønvikjordene foran Bodin leir. Tunnelen skal gå i to løp og ha to kjørefelt i hver retning.

Dette er tilbudene:

  1. Implenia Norge AS          1.027.295.011,12
  2. PORR Norge AS                  932.046.467,59
  3. Veidekke Entreprenør AS   893.489.201
  4. LNS                                 1.039.776.871,12
  5. AF-gruppen                       978.239.360,60
  6. Aldesa                             1.096.787.509,11

 

- Nå skal vi kontrollregne tilbudene, og vi tar sikte på å signere kontrakt med en av entreprenørene i løpet av januar, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Statens vegvesen.

Byggestart rundt påske

Kontrakten på tunnelarbeidet markerer starten på Vegvesenets prosjekt i Bypakke Bodø. Bardal sier at vi går inn i noen år med stor aktivitet på og langs riksveg 80.

- Bypakke Bodø har mer enn hundre prosjekt for de som går, sykler, kjører kollektivt eller bruker bil. Nå setter vi i gang det aller største, og vi regner med byggestart før påske.

Arbeidene starter i området ved Bodin leir. Tunnelen skal drives fra Bodøelvsida, og steinmassene skal kjøres til Langstranda.

- Entreprenøren skal lage en fremdriftsplan for aktiviteten, så vi kommer tilbake til detaljene, men målet er å åpne det ene tunnelløpet høsten 2018, og det andre noen måneder senere, sier han.

 

Mer i vente

Før påske blir også kontrakten med bygging av resterende 2 km av rv. 80 lyst ut. Strekningen går fra Bodøelv til og med Thallekrysset, og Olav V gate fra Bodøelv til og med Gamle Riksveg.

Her blir det også to felt i hver retning og alle berørte kryss blir bygd om. Strekningen inneholder dessuten 5 km gang- og sykkelveg, og underganger for gang- og sykkelveger der de krysser veger.