Disse veiene vil Høyre bygge ut nå

I dag legger Høyre ut en offensiv plan for å bygge moderne og trygge veier.

Publisert Oppdatert

Høyre vil bruke 15 milliarder kroner mer enn Regjeringens 69 milliarder til nye riksveier, 3 milliarder kroner til bybaner og/eller superbusser, og et ekstra fond på 50 milliarder kroner til vedlikehold av vei og jernbane.

Dette er veiene som Høyre vil bygge dobbelt så raskt som regjeringen:

1. E18 Akershus-Svenskegrensen

2. E18 Mosseveien ("Mosseveien i tunnel")

3. E18 Oslo-Asker ("Vestkorridoren")

4. E18 Vestfold/Telemark/Aust-Agder

5. Rv 2 Kløfta-Kongsvinger (gjenstående)

6. Rv 3 Østerdalen

7. E 16 Valdres-Filefjell

8. E6 i Akershus, Hedmark og Oppland

9. E6 Trondheim-Oppland grense

10. E16 Bjørum-Skaret- Hønefoss (Sollihøgda)

11. Rv 7 Sokna-Ørgenvika

12. E 134 Damåsen-Saggrenda

13. E-134 Røldal-Haukeli

14. E39 Kyststamvegen

15. Rv550 Sotrasambandet

16. E16 Arna-tunnelen

17. E136 Ålesund-Oppland grense

18. Rv 714 Orkanger-Hitra

19. Rv 17 Asphaug-Namsos

20. Saltenpakke 2

21. E6 vest for Alta

22. E105 Kirkenes-Russland grense