Dobler antall tilsyn i landbruket i 2009

Etter tolv dødsulykker i jord- og skogbruksnæringen hittil i år ønsker Arbeidstilsynet å doble tilsynsvirksomheten overfor denne næringen neste år.

ulykke båre hjelp sykepleier

ulykke båre hjelp sykepleier

Publisert Oppdatert

- Vi ser at situasjonen når det gjelder arbeidsulykker og dødsulykker er mest alvorlig innenfor jord- og skogbruksnæringen, også når en justerer tallene for i forhold til antall sysselsatte. Så langt i år har vi utført 438 tilsynsbesøk i denne næringen, og i 2009 vil vi øke innsatsen ytterligere, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.

Siden 2001 har det totalt vært 324 dødsulykker i Norge. 75 av disse har vært innefor jord- og skogbruksnæringen, noe som tilsvarer nesten hver fjerde ulykke.

19 av ulykkene har vært knyttet til bruk av traktor - i hovedsak velt eller at sjåfør selv har blitt overkjørt av egen traktor.

I tillegg til dette er det 9 ulykker knyttet til øvrige landbruksmaskiner som skurtresker, rundballepresse og halmkaster for å nevne noen.

Siloen er også et farlig sted. Det er registrert hele 13 dødsfall som følge av fall i silo, eller i forbindelse med arbeid i silo.

Flest dødsulykker i sommermånedene

Sammenstilling av dødsulykkene i jordbruk og skogbruk siden 2000 viser at de fleste dødsulykkene skjer i sommermånedene.

- Landbruket består i stor grad av enkeltmannsforetak, og det kan være en sammenheng mellom travle tider på året og ulykker. En utfordring for denne næringen er å forutse når det blir hektisk, og forberede seg på å kunne håndtere det som kommer på en trygg måte, sier Finboe Svendsen.