Doblet omsetning til 2,1 milliarder

2011 ble et spennende og innholdsrikt år for Lemminkäinen Norge. Oppkjøpet av Mesta Industri la grunnlaget for en dobling av driftsinntektene til 2,1 milliarder kroner, og driftsresultatet endte på 92 millioner kroner. I 2012 skal selskapet befeste sin posisjon i markedet, og fokusere på lønnsomhet.

Lemminkäinen Norge AS ble en enda større aktør i det norske asfaltmarkedet etter oppkjøpet av Mesta Industri (tidligere Mesta Asfalt AS og Mesta Stein AS).

Lemminkäinen Norge AS ble en enda større aktør i det norske asfaltmarkedet etter oppkjøpet av Mesta Industri (tidligere Mesta Asfalt AS og Mesta Stein AS).

Publisert Oppdatert

- Vi er meget fornøyde med resultatene i 2011. Oppkjøpet av Mesta Industri i fjor vår ble en intens prosess, men vi er glade for at integrasjonen av selskapene har gått etter planen. Organisasjonene utfyller hverandre godt. Det samlede selskapet gir oss muskler nok til å være konkurransedyktige, både på pris og kvalitet, sier Finn Halvor Skaardal, adm. direktør i Lemminkäinen Norge.

Les også: Får overta Mesta Industri - må selge asfaltfabrikk

Markedsandel på 25 prosent

Selskapets driftsinntekter ble i 2011 doblet til 2,1 milliarder fra 1,1 milliarder kroner i 2010. Driftsresultatet endte på 92 millioner kroner, en solid forbedring fra -22,5 millioner kroner i 2010. Med en totalproduksjon på om lag 1,7 millioner tonn asfalt har selskapet en markedsandel på 25 prosent.

- Oppkjøpet medførte en dobling av omsetningen innen asfalt, og en tredobling innen pukk og grus. For oss er det ikke noe mål i seg selv å bli størst, men å bli en betydelig aktør på de områdene vi ønsker å utvikle oss. Det er mange spennende oppdrag der ute, både i asfaltmarkedet, men også for tunnelvirksomheten, sier Skaardal.

Økt lønnsomhet

2012 blir det første året Lemminkäinen Norge deltar i Statens Vegvesens anbudskonkurranse for asfaltarbeider hvor Mesta Industris virksomhet er en del av selskapet.

- Det er en tøff konkurranse i markedet, med mange dyktige aktører, men vi skal gjøre vårt beste for å komme i posisjon innen våre satsningsområder.

I 2012 skal vi fokusere på å opprettholde markedsandelene, og effektivisere driften slik at lønnsomheten styrkes ytterligere. Lønnsomheten til selskapene som opererer i asfaltmarkedet har generelt sett vært i svakeste laget de siste årene.

Økt lønnsomhet bidrar til å bevare og utvikle fagmiljøet, som igjen vil ha positive effekter på rekrutteringen til bransjen, sier Skaardal.

Les også: Vant vinterkrigen

2012 blir det første året Lemminkäinen Norge deltar i Statens Vegvesens anbudskonkurranse for asfaltarbeider hvor Mesta Industris virksomhet er en del av selskapet.

2012 blir det første året Lemminkäinen Norge deltar i Statens Vegvesens anbudskonkurranse for asfaltarbeider hvor Mesta Industris virksomhet er en del av selskapet.