Driftsresultat på 60 mill. for NCC i Norge

Publisert Oppdatert

NCC Construction Norge fikk et driftsresultat på 60 millioner kroner i første halvår, til tross for et utfordrende bygge- og anleggsmarked, skriver bygg.no.

Omsetning og ordrereserven er redusert.

- Jeg er fornøyd med at vi har greid å få et godt resultat, til tross for en markant nedgang i markedet, og i vår omsetning, sier Peter Gjørup, administrerende direktør i NCC Construction Norge.

Bygge- og anleggsmarkedet har vært gjennom en periode med sterk nedgang i forbindelse med finanskrisen Dette har gitt utslag på omsetning og ordrereserve for NCC Construction, men ikke for resultatet.

Omsetning i 1. halvår 2009 ble på 1,8 milliarder kroner og driftsresultatet (EBIT) på 60 millioner kroner, mens 2. kvartal endte på 807 millioner i omsetning og 22 millioner i driftsresultat. I disse tallene er det også tatt med kostnader i forbindelse med tilpasning av organisasjonen til den nye markedssituasjonen. Ordrereserven ble redusert i løpet av halvåret, og endte på 2,5 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal.

Anleggsvirksomheten til NCC Construction går bra, mens nedgangen hovedsakelig har kommet i byggevirksomheten.

- Vi ser en stabilisering i markedet og er forsiktig positiv til markedet fremover. I tillegg er det veldig gledelig at vi fortsatt har veldig gode tall på HMS-området, sier Gjørup.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2008 hadde NCC i Norge en omsetning på 7,2 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.