Dro fra halvgjort arbeid på Linesøya

Mesta ga opp og reiste hjem. Tilbake står 70 fortvilte øyboere med ei halvferdig bro.

Linesøya bru

Linesøya bru

Publisert Oppdatert

Folket på Linesøya i Åfjord i Sør-Trøndelag skulle ha kjørt bil til og fra fastlandet senest i fjor sommer, skriver VG.

Men i snart ett år har måkeskrik og bølgeskvulp erstattet lyden av anleggsmaskiner ved broprosjektet.

Mesta Entreprenør AS bare pakket sammen og dro. Digre steinfyllinger stopper ute i sjøen der brospennet skulle overta. Mestas brakkerigg står tom. Det skjer trass i at Mesta vant anbudskonkurransen og forpliktet seg til å bygge bro.

Vil ha mer betalt

Selskapet mener jobben er så vanskelig at de vil ha mer penger for å fortsette.

På motsatt side av bordet sitter Statens vegvesen og er sterkt uenig med det andre statsselskapet.

- Mesta har valgt byggemetode og fått totalentreprisen på det grunnlaget. De må selv løse utfordringene, sier distriktssjef Ingvar Tøndel i Statens vegvesen. Vegvesenet er byggherre på vegne av Sør-Trøndelag fylke.

Broen er en fylkesvei, og det er fylkeskommunen som til slutt skal betale.

- Mesta kan ikke bare stoppe et arbeid og dra. De er selv skyldig i forsinkelsene. Nå vet vi ikke hva broen vil koste, og det er dramatisk, mener økonomidirektør Harald Hegle i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Fylkeskommunen betaler nesten ti millioner kroner i året for en ferge som ikke skulle ha gått.

Det er brukt 80 millioner kroner på steinfyllinger og annet arbeid uten at broen har kommet på plass. Hele prosjektet skulle koste 104 millioner kroner. Nå blir prisen minst 120 millioner.

- Vi vet ikke når det kan bli byggestart igjen, sier kommunikasjonsdirektør Erik Riste i Mesta, som avslår å svare på andre spørsmål.

Bro på lager

Mesta mener det er noe galt med en steinfylling som et annet selskap la ut. Broen skal hvile på denne fyllingen ute i sjøen.

En SINTEF- rapport indikerer derimot at setningene i fyllingen ikke er særlig større enn det en må forvente. Fylling som konsept var Mestas valg. Dessuten er det påvist skader på en plate på toppen av den undersjøiske fyllingen. Denne skaden mener de andre partene at Mesta selv har forårsaket under et mislykket forsøk på å sette ned senkekasser til selve brolegemet.

Broen er bygd ferdig og ligger på lager i Sandnessjøen.

- Vi er forbannet og oppgitt.

- Både turistnæringen og gårdbrukerne på øya er uskyldige ofre for Mesta, sier Arne Hansen, leder i brokomiteen.

I følge vegvesenets hjemmesider, skal Mesta legge fram et forslag til løsning i slutten av juli måned.