Dugnadsgjengen i Åseral

Da den lokale festivalen var i ferd med å vokse seg ut av festivalområdet, stilte lokale entreprenører opp på dugnad med maskiner og utstyr. I kommunen Åseral i Vest-Agder bor det i underkant av tusen innbyggere og de vet å ta vare på det særegne ved stedet.

Publisert Oppdatert

Det har i de senere årene vært en del snakk om at den norske dugnadsånden er i ferd med å dø ut. Det stemmer i hvert fall ikke i Åseral. I kommunen med 900 innbyggere engasjerer nesten halve bygda seg i Eikerapen Roots Festival, som har gått av stabelen en langhelg i august hvert år siden 2004. Da kommer det flere tusen til kommunen for å nyte dager med god musikk og god stemning.

Det hele startet som en god gammeldags bygdedugnad og fortsatt er det dugnadsånden som rår når festivalen skal arrangeres.

Når det nå arbeides med å utvide festivalområdet, er også dette basert på mye dugnadsarbeid. Flere entreprenører, deriblant Åseral Maskin og Transport AS, legger ned flere hundre dugnadstimer med sprengning, graving og massetransport for å få området klart til festivalstart 4. august.

Opp eller ned

Da vi ankommer festivalområdet er Odd Arne Røyland i full sving med å flytte på sprengstein fra forrige salve, på det som skal bli det nye festivalområdet. Festivalen arrangeres i en del av kommunen hvor det er enten oppoverbakke eller nedoverbakke når man skal bevege seg. Det er dette dugnadsgjengen nå arbeider med å få til. Det som for noen år siden sikkert var beitemark for husdyra på den nedlagte gården som ligger i nærheten, sprenges det og planeres ut for å anlegge et flatt område på ca fire mål. Her skal det rigges scene når festivalen begynner og det skal også bli plass til campingtelt. Når plassen står ferdig må nok arrangøren fjerne et punkt fra prislisten. For det har vært sagt at om man klarer å slå opp teltet på et flatt område, slipper man å betale for teltplassen.

I tillegg til jobben Røyland utfører med Cat-graveren denne dagen, er også et arbeidslag fra TT Anlegg AS, fra Marnardal, i full sving. De er i ferd med å avslutte boringen og er i gang med å lade for neste sprengning.

Kraftkommune

Odd Arne, broren Ole Jonny Røyland og Alexander Skeibrok driver Åseral Maskin og Transport AS. Firmaet ble etablert i 1995, men starten på det hele var da Ole Jonny kjøpte sin første lastebil i 1991. To år senere ble Odd Arne engasjert i driften. Det første driftsåret hadde de ca 1,5 årsverk og maskin-/lastebilparken besto av fire enheter. Selskapet har stadig investert i nyere og mer tidsriktig materiell, og består nå av to gravemaskiner, to lastebiler, en dumper, ett sikteverk og to hjullastere. I dag sysselsetter firmaet til sammen fem årsverk.

Åseral Maskin og Transport utfører i hovedsak oppdrag i Agder-fylkene. Tidligere var det mye bygging av traktorveier, skogsbilveier, hustomer, kabelgrøfter og legging av VA-ledninger. De senere årene har det blitt en del opparbeiding av hyttetomer og de har også vært med på å bygge en kraftstasjon.

Åseral kommune er en kraftkommune og har flere små og store kraftstasjoner. Disse har skaffet store inntekter til kommunen og bidratt stort til kommuneøkonomien. Noe som har gjort dem i stand til blant annet å bygge flerbrukshall, stort kommunehus og kulturhus. Kulturhuset sto ferdig for ikke lenge siden og hadde en prislapp på i overkant av 30 millioner kroner, ikke dårlig for en kommune med 900 innbyggere.

- Det har vært mye arbeid med opparbeiding av hyttetomter og vei, vann og kloakk i forbindelse med nye hyttefelt, sier Ole Jonny Røyland. I de senere årene er det bygget flere hundre hytter i kommunen og i påsken, når det er folk i de fleste hyttene, tredobles folkemengden i kommunen.