Byggekostnadsindeks for veganlegg, 3. kvartal 2011

Dyrere å vedlikeholde veger

Kostnadene til drift og vedlikehold av veger steg med 7 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. Materialkostnadene bidro særlig til kostnadsveksten.

Publisert Oppdatert

Materialkostnadene økte med 11,8 prosent, mens arbeidskraft- og maskinkostnadene steg med respektive 6,2 og 5,1 prosent i den samme perioden. Kostnadene til asfaltering har steget mest det siste året, med 11,5 prosent. På grunn av økte oljepriser har prisen på bitumen steget kraftig. Det melder våre venner i Statistisk sentralbyrå.

Fra 2. kvartal til 3. kvartal i år steg kostnadene til vinterdrift av veger og asfaltering med henholdsvis 0,7 og 0,4 prosent.

Kostnadene for nyanlegg opp 6,3 prosent

Byggekostnadene for veganlegg i alt økte med 6,3 prosent fra 3. kvartal 2010 til 3. kvartal 2011. Kostnadene for bygging av veg i dagen steg med 6,9 prosent, mens betongbru og fjelltunnel steg med henholdsvis 5,5 og 5 prosent i den samme perioden.

Fra 2. kvartal til 3. kvartal i år steg kostnadene for bygging av veg i dagen mest, med 0,9 prosent, mens kostnadene for betongbru og fjelltunnel økte med henholdsvis 0,7 og 0,4 prosent.