Dyrere på Andøya

Publisert Oppdatert

Forsyningslageret på Andøya Flystasjon blir dyrere enn beregnet, sier bygg.no.

Ved tilbudsfristens utløp hadde Forsvarsbygg fått inn to tilbud på bygging av det nye forsyningslageret på Andøya Flystasjon. Tilbudene lå nokså likt i pris, men var begge høyere enn opprinnelig beregnet. Den totale prisen på lageret vil etter dette bli vel 30 millioner kroner, skriver Forsvarsbygg i en pressemelding.

- Dette har vi sett i en rekke prosjekter de siste par årene. Prisstigningen i entreprenørmarkedet har vært høyere enn opprinnelig beregnet, selv om det nå har avtatt, sier prosjektleder Kenneth Tollefsen i Forsvarsbygg Utvikling Nord.

- Hvis vi skal realisere forsyningslageret som planlagt krever det en økt bevilgning til prosjektet. Vi regner med en avgjørelse på det i løpet av høsten, sier Tollefsen.

Det nye forsyningslageret er planlagt inne på Flystasjonen og skal erstatte dagens lager i Skarsteindalen. Det vil være siste ledd i å samle all militær virksomhet på Andøya inne på stasjonen.

Etter å ha gjennomgått tilbudene viste det seg at Forsvarsbygg var pliktig til å avvise det ene tilbudet i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det gjenstående tilbudet på byggingen er levert av Skanska Norge AS.