Dyrere veganlegg

Byggekostnadene for veganlegg gikk opp med 2,7 prosent fra 4. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011. Maskinkostnadene steg med 3,5 prosent, mens arbeidskraft- og materialkostnadene økte med respektive 2,7 og 2,4 prosent i den samme perioden.

Publisert Oppdatert

Kostnadene for bygging av veg i dagen steg med 3 prosent, mens kostnadene for fjelltunnel og betongbru økte med henholdsvis 2,4 og 2,3 prosent.

Fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011 økte kostnadene for bygging av betongbru, veg i dagen og fjelltunnel med henholdsvis 6,8, 5,7 og 5,1 prosent.

Drifts- og vedlikeholdskostnader opp 3 prosent

Kostnadene til drift og vedlikehold av veger steg med 3 prosent fra 4. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011. Kostnadene til asfaltering har hatt størst vekst det siste kvartalet, med 5,3 prosent. Kostnadene til drift og vedlikehold av veger økte med 6,6 prosent fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011.

Alle tall er fra våre venner i Statistisk sentralbyrå.