E 18-arbeid til AF Gruppen

Publisert Oppdatert

Statens Vegvesen har innstilt AF Gruppen entreprenør for utbygging av strekning Krosby til Knapstad på E 18 i Østfold. Entreprisen gjelder 5,5 kilometer med ny motorveg (4-felt) fra Glomma og vestover mot Knapstad.

Avtalen har en verdi på 180 millioner kroner eksklusive mva. Arbeidene omfatter sprengning, masseflytting og komplett vegbygging inkludert asfaltarbeider.

Planlagt oppstart er i slutten av juli 2009. Hovedarbeidet med ny E 18 skal ferdigstilles innen 1.10.2010, og alle arbeider skal være avsluttet innen 1. juni 2011.

- Dette er et viktig oppdrag for vår anleggsvirksomhet. AF ønsker å ta en større del av markedet for samferdselsprosjekter. Vi er derfor stolte av å ha vunnet et prosjekt innenfor et av våre kjerneområder, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.