E 18 stengt mellom Grimstadporten og Rannekleiv

Publisert Oppdatert

Mandag morgen stenger E 18 mellom Grimstadporten og Rannekleiv. Veien blir stengt til 30. november, melder Grimstad Adressetidende.

Som en del av tiltakspakken fra regjeringen fikk Statens vegvesen Region sør 30 millioner kroner til å lage midtrekkverk på denne strekningen. Der det nå er to felter skal veien utvides med 2,5 meter.

- Dette innebærer breddeutvidelse på 1,5 km av veien for å få plass til midtrekkverket. Det er i stål, og krever 1,5 meter midt i veien, sier Erling Guttormsen, som er byggeleder for anlegget.

- På strekningene med trefelts vei klarer vi oss med den totale veibredden som er, men vi forskyver kjørebanen lenger ut på skulderen. Så skuldrene må forsterkes fordi de får mer trafikk, sier han.

Noen steder kommer det bedre endesikringer på rekkverkene av betong.

- Tryggere trafikk

- Må veien stenge så lenge? Det er jo ikke lenge siden tunnelen var stengt.

- Det lønner seg for alle parter å stenge veien. Det blir en tryggere trafikkavvikling i forhold til arbeidernes sikkerhet, og det går kortere tid.

TT Anlegg AS i Marnardal er hovedentreprenør.

Midtdeleren blir som på E 18 på Frivold. Den er 60 cm høy, og det skal være to meter mellom stolpene.

Vurderer endring

- Får utbedringen noen følge for veiens fartsgrense?

- Det blir vurdert å sette fartsgrensen opp til 90 km i timen fra Harebakken til Grimstadporten, nå som vi får både midtdeler og mykt sideterreng, sier han. Nå er fartsgrensen 80.

Noen skoleelevene blir berørte av at riksvei 407 blir omkjøringsvei og får en mye tettere trafikk. Vegvesenet vil være behjelpelig med å finne skyssordninger så de får det trygt på skoleveien.