E16 over Filefjell ukesstenges

Det er den 20. august at man starter sprengningsarbeid på E16 ved Smedalsosen i Lærdal. Det betyr at veien blir stengt for all trafikk på ukedagene de neste åtte ukene.

Etter tre alvorlige arbeidsulykker fikk Mesta pålegg om å stanse alt arbeid ute på anlegget på E16. Illustrasjonsfoto.

Etter tre alvorlige arbeidsulykker fikk Mesta pålegg om å stanse alt arbeid ute på anlegget på E16. Illustrasjonsfoto. Foto: Foto: Statens vegvesen

Publisert Oppdatert

Det er for å få tilstrekkelig lange arbeidsperioder at man har valgt å stenge veien fra klokken 07.00 til fredag klokken 14.00 i perioden fra 20. august til 12. oktober.

- Vi vet at dette blir en utfordring for transportnæringen, ruteselskapene og reiselivsnæringen, men det må bli verre før det kan bli bedre. Det forteller prosjektleder Oddvin Ylvisaker.

Det er i forbindelse med bygging av ny E16 mellom Smedalsosen og Borlaug at veien skal udvides. Det medfører vanskelig sprengningsarbeid og det vil bli vesentlig enklere forentreprenøren å ivareta sikkerheten til både arbeidere og trafikanter ved å stenge veien, heter det fra Statens vegvesen.

Omkjøringsruter er skiltet på Hønefoss, Fagernes, Tyinkrysset, Borlaugkrysset, Steinklepp, Fodnes ferjekai og Trengereid øst for Bergen.