E18 ble 100 mill kroner billigere!

Ikke alle veiprosjekter sprenger budsjettene. Den nye delen av E 18 mellom Langåker og Bommestad som åpnet i dag ble 100 millioner kroner billigere enn antatt.

E18 Vestfold Bommestad

E18 Vestfold Bommestad

Publisert Oppdatert

Veien ble åpnet av samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Ikke mange minuttene etter snorklippingen, fikk den første bilen kjøre på den nye veien.

Klokken 11.20 fikk resten av bilene kjøre på den nye strekningen.

Ifølge prosjektleder Jørn Rinde er det bare noen få uavklarte utgiftsposter igjen.

Bommene skal etter planen stå til 2024, men billigere utbygging fører til at bommene kan bli tatt ned før. Veien er 100 prosent bompengefinansiert.

Utfordringer

Prosjektansvarlig for en halvpart av den nye veien har vært Grethe Bodholdt. Hun mener den største utfordringen har vært å arbeide så tett på en sterkt trafikkert vei, mens denne veien har vært åpen.

- Bommestadkrysset er et av landets mest belastede veistrekninger. Og holde trafikken i gang, samtidig med at arbeidene skal utføres sikkert, raskt, enkelt og smertefritt har vært en av de største utfordringene. Trafikken her hoper seg opp etter bare få minutters stans, sier hun til tungt.no.

- Men nå er det historie!

-Også er det ikke hver dag man sparer 100 millioner på et veiprosjekt i Norge?

- Nei, dette er vi selvsagt svært godt fornøyd med, forteller prosjektlederen før hun feirer (og feires!) på nye E18.

Sterkt belastet vei er historie

Den nye fire felts veien vil føre til en helt ny hverdag for både lokalbefolkning og trafikkanter. Hver dag passerer gjennomsnittlig 20.000 biler ved Langåker og 25.000 ved Bommestad. Strekningen er også kjent for å ha lange køer, miljøproblemer og ulykker.

Entreprenøren på anlegget har vært Skanska AS. Arbeidet omfattet bygging av åtte kilometer firefelts motorvei, en tunnel, en miljøtunnel og to nye bruer over Lågen. Anleggsarbeidene startet før jul i 2006.