E18-kontrakten mellom vegvesenet og Hæhre undertegnet

Veidekke Entreprenør AS har sammen med Hæhre Entreprenør AS skrevet kontrakt med Statens vegvesen om bygging av den nye strekningen mellom Sky og Langangen på E18.

E18 Sky Langangen Vestfold Telemark

E18 Sky Langangen Vestfold Telemark

Publisert Oppdatert

Kontraktssummen er på nesten 1,1 milliarder kroner eks mva og fordeler seg 60/40 mellom Veidekke og Hæhre.

Hele strekningen blir firefelts motorvei og total bredde 23 meter.

Tunneler og bruer

Oppdraget omfatter også bygging av fire tunneler der den lengste blir 380 meter, to miljøtunneler og åtte bruer, den lengste på 305 meter.

Arbeidsfellesskapet mellom Veidekke og Hæhre er organisert slik at Hæhre skal utføre masseflytting og grunnarbeid, mens Veidekke skal utføre alt øvrig arbeid inkludert betongarbeid og konstruksjoner.

Arbeidene starter opp umiddelbart, og skal være avsluttet i løpet av mai 2012.