E18 stenges

Natt til mandag blir E18 stengt fra toppen av Kokkersvoldbakkene til Lillegårsdkleivene.

Publisert Oppdatert

Trafikken omdirigeres til fylkesvei 30. Årsaken til dette er at det skal bygges midteler fra brua i Langangen til Telemarksporten. Den totale prislappen på 4,8 kilometer med midtrekkverk i betong er på 35 millioner kroner.

Nordfra etter Langangenbrua på E18, er det i dag tre kjørefelt. I forbindelse med byggingen av midtrekkverk vil veien bli gjort bredere, og det ene kjørefeltet vil forsvinne.

Arbeidet skal etter planen ferdigstilles i midten av oktober, melder varden .