E39 langs Vinjefjorden: Et utfordrende prosjekt

Prosjektleder Per Kristian Hovdahl har i snart to år fulgt arbeidene på E39 mellom Renndalen og Staurset på fylkesgrensa mellom Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Mellom fjell og fjord har utfordringene stått i kø, men uten å hemme fremdriften.

Publisert Oppdatert

- Anleggssterkningen her er 14,5 kilometer totalt og vi har delt den opp i fem veientrepriser. I tillegg kommer to bruentrepriser. Prosjektet handler om opprusting av eksisterende vei, men den vil fortone seg som ny vei når den er ferdig, sier Hovdahl.

Det er bare i vestenden, gjennom Renndalen, at veien ikke ligger i dagens trasé over en 700 meter lang strekning.

- Vi har bygget nye bruer på to steder der de gamle sto. Strekningen har vært veldig smal og svingete, og vil nå få to felt hele veien. Vi har sprengt ut fjellskjæringer på tilsammen 700 000 kubikk med fjell. Den høyeste fjellskjæringen er vel rundt 30 meter høy, forklarer han.

Skrånende fjell med slippretning 45 grader ut mot veibanen har gitt mange utfordringer underveis og fjellskjæringene er tatt ned i mange etapper.

På senhøsten i fjor vurderte man å gjenåpne veien for allmenn ferdsel, men et veiparti begynte å sette seg og man fryktet at hele veien skulle gli ut igjen. Dermed måtte trafikkantene vente til nærmere jul før de igjen kunne kjøre E39 hele veien mellom Molde og Trondheim.

Grunnarbeid AS er blant entreprenørene som har forsynt seg godt av entreprisene på E39, med to veientrepriser og begge bruentreprisene. Dessuten finner vi både Reinertsen AS, BL Entreprenør og D Stormyr AS rundt på de forskjellige delentreprisene på anlegget.

Veien er planlagt åpnet i juli 2010, i så fall tre måneder før skjema. De 15 kilometerne har da kostet rundt 322 millioner kroner.