E6-kontrakt inngått med Haverstad

Den aller første byggekontrakten på utbyggingen av E6 mellom Frya og Sjoa er underskrevet. Statens vegvesen har gitt Åge Haverstad Maskinentreprenør AS oppdraget med å forberede bygginga av den framtidige Teigkampentunnelen på nye E6 i Nord-Fron. Kontrakten ble underskrevet på Vegvesenets nye anleggsrigg i Ringebu i dag.

Kontraktinngåelse om første byggeoppdrag på E6 Frya-Sjoa. Fra venstre: byggeleder Rune Smidesang (Statens vegvesen), teknisk byggeleder, tunnel, Styrk Lirhus (Statens vegvesen), prosjektleder Øyvind Moshagen (Statens vegvesen) og daglig leder Trond Musdalslien (Åge Haverstad Maskinentreprenør AS).

Kontraktinngåelse om første byggeoppdrag på E6 Frya-Sjoa. Fra venstre: byggeleder Rune Smidesang (Statens vegvesen), teknisk byggeleder, tunnel, Styrk Lirhus (Statens vegvesen), prosjektleder Øyvind Moshagen (Statens vegvesen) og daglig leder Trond Musdalslien (Åge Haverstad Maskinentreprenør AS). Foto: Foto: Statens vegvesen

Publisert Oppdatert

- Jeg er glad for at den første vegentreprisen på E6 i Gudbrandsdalen går til en lokal entreprenør, sa prosjektleder Øyvind Moshagen under kontraktsmøtet. Haverstad holder til i Sør-Fron. - Dette viser at vår kontraktsstrategi var god, da nettopp håpet var å engasjere små og mellomstore entreprenørfirmaer.

- En betydningsfull jobb

Daglig leder i Åge Haverstad Maskinentreprenør AS, Trond Musdalslien, var veldig fornøyd med at de hadde blitt valgt til det første E6-oppdraget. Han sa at de var både stolte og takknemlige. - Dette er en betydningsfull jobb, og det er morsomt å være med på å bidra til at ny E6 bygges i midtdalen, sa Musdalslien. Han sa også at de er opptatt av å gjøre en god jobb, og at de vil være spesielt opptatt av helse, miljø og sikkerhet (HMS) i gjennomføringen.

Forberedende anleggsarbeider

Haverstad skal legge forholdene til rette så anleggsmaskinene som seinere skal brukes i selve tunnelbygginga, kommer fram. På sørsida av Teigkampen skal Haverstad bygge anleggsveg fram til tunnelen. På sørsida og nordsida skal de klargjøre tunnelåpningene. De skal også bygge 400 meter ny lokalveg og etablere en riggplass.

Anleggsarbeidene som Haverstad skal gjøre, skjer i perioden april-oktober 2013.

Den første av tre vegentrepriser

De forberedende arbeidene ved Teigkampen er den første av tre vegentrepriser i utbyggingen av E6 Frya-Sjoa.

Den andre entreprisen, E6 Frya-Vinstra, har byggestart i juni. Hvilken entreprenør som får denne kontrakten, blir avgjort i slutten av mars.

Konkurransen om den tredje vegentreprisen, byggingen av E6 Vinstra-Sjoa, blir lyst ut til sommeren. Her blir det byggestart høsten 2013.