E6 Vinstra-Sjoa - stor byggekontrakt utlyst

Statens vegvesen har lyst ut anbudskonkurranse for bygging av ny E6 på den 16 kilometer lange strekningen mellom Vinstra og Sjoa. Det er ventet at kontrakt med valgt entreprenør kan inngås før jul.

På strekningen E6 Vinstra-Sjoa skal det blant annet bygges tunnel gjennom Teigkampen. Fra tunnelen (nederst til venstre) skal E6 gå ut på ny bru over Lågen til Kvam. Her skal det også bygges et toplanskryss med av- og påkjøringsramper.
På strekningen E6 Vinstra-Sjoa skal det blant annet bygges tunnel gjennom Teigkampen. Fra tunnelen (nederst til venstre) skal E6 gå ut på ny bru over Lågen til Kvam. Her skal det også bygges et toplanskryss med av- og påkjøringsramper. Foto: Illustrasjon: Reinersten AS
Publisert Oppdatert

Fakta om tilbud i to konvolutter

Anbudskonkurransen om byggingen av E6 Vinstra-Sjoa er basert på et to-konvolutt-system. Den første konvolutten skal inneholde en beskrivelse av hvordan entreprenørene vil organisere og gjennomføre byggeoppdraget. I tillegg skal de dokumentere de formelle kravene Statens vegvesen stiller til blant annet referanser, økonomi, skatteattester og HMS. Åpningen av den første konvolutten er unntatt offentlighet.

Statens vegvesen vurderer tilbudene i den første konvolutten og ser på hvordan tilbyderne vil løse byggeoppdraget. Beskriver de gode løsninger, er vi villig til å betale ekstra siden det gir oss større trygghet i gjennomføringen. Vi gir dem belønning for de gode løsningene ved å redusere tilbudsprisen deres.

Tilbudsprisene finnes i den andre konvolutten, som åpnes ca. fire uker etter den første. Denne åpningen er offentlig.

Statens vegvesen har nå lyst ut anbudskonkurranse for bygging av E6 Vinstra-Sjoa, som er del 2 av utbyggingen av den 34 kilometer lange E6-strekningen mellom Frya og Sjoa. Byggingen av del 1, Frya-Vinstra, startet i juni i år.

Strekningen E6 Vinstra-Sjoa er 16 kilometer lang, og omfatter blant annet bygging av en 3,6 kilometer lang tunnel gjennom Teigkampen og 23 konstruksjoner (bruer, tunnelportaler, over- og underganger med mer).

Følgende aktiviteter og datoer gjelder for entreprenører som ønsker å gi tilbud:

  • Fullstendig utlysning av konkurransen i norske Doffin - Database for offentlige innkjøp, og den europeiske databasen TED: 8. juli 2013
  • Tilbudsbefaring: 20. august 2013
  • Tilbudsåpning konvolutt nr. 1: 15. oktober 2013
  • Åpning konvolutt nr. 2: 15. november 2013

Vegen skal bygges som en tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger. Store deler av strekningen Vinstra-Sjoa bygges i helt ny trasé. Dette skaper få utfordringer i forhold til trafikkavvikling på eksisterende E6 og gode muligheter for rasjonell drift for entreprenøren i anleggsperioden.

Hele strekningen E6 Frya-Sjoa åpner i slutten av 2016.