Econor bygger for Forsvarsbygg

Forsvarsbygg har inngått kontrakt med Entreprenørcompaniet Nord AS (Econor) om bygging av flerbrukshall nr 2 på Skjold. Kontrakten har en verdi på om lag 80 millioner kroner inkludert mva.

Opprettet

Dette er en gledens dag på Skjold. Fremtiden for garnisonen er lys. Det er gått raskt med å få godkjenning for å fortsette utbyggingen her med denne nye flerbrukshallen. Det skyldes at behovet er åpenbart for å gi avdelingene her bedre forhold, sa sjef Hårek Elvenes i Forsvarsbygg Utvikling nord da kontrakten skulle underskrives. Den nye flerbrukshallen blir om lag 4 500 kvadratmeter stor.

Ingeniørbataljonen og 2. Bataljon er de operative avdelingene på Skjold som først og fremst vil bruke den nye hallen.

Econor AS har base i Tromsø og har hatt flere prosjekter av samme størrelse og større. Men kontrakten med Forsvarsbygg betyr mye for entreprenøren.

- Slik markedet er nå var denne kontrakten viktig for oss. Nå har vi ordrereserver på plass for hele 2010. Det er en gunstig situasjon for firmaet, sier daglig leder John-Oscar Nyvoll.

Flerbrukshallen består av fire enkelthaller. Tre av dem er 20 meter brede og den fjerde er 25 meter bred. Høyden er cirka 8 meter. Hallens bærende konstruksjoner er betong og stål. Dekkene blir av hulldekker og taket av lett-takelementer. Portene blir 4 og vel 5 meter brede og får en høyde på 5 meter. Fasadene skal kles med alu-zink eller beiset trepanel, bakveggen på hallen blir av sandwich-elementer.