Econor bygger for Forsvarsbygg

Forsvarsbygg har inngått kontrakt med Entreprenørcompaniet Nord AS (Econor) om bygging av flerbrukshall nr 2 på Skjold. Kontrakten har en verdi på om lag 80 millioner kroner inkludert mva.

Publisert Oppdatert

Dette er en gledens dag på Skjold. Fremtiden for garnisonen er lys. Det er gått raskt med å få godkjenning for å fortsette utbyggingen her med denne nye flerbrukshallen. Det skyldes at behovet er åpenbart for å gi avdelingene her bedre forhold, sa sjef Hårek Elvenes i Forsvarsbygg Utvikling nord da kontrakten skulle underskrives. Den nye flerbrukshallen blir om lag 4 500 kvadratmeter stor.

Ingeniørbataljonen og 2. Bataljon er de operative avdelingene på Skjold som først og fremst vil bruke den nye hallen.

Econor AS har base i Tromsø og har hatt flere prosjekter av samme størrelse og større. Men kontrakten med Forsvarsbygg betyr mye for entreprenøren.

- Slik markedet er nå var denne kontrakten viktig for oss. Nå har vi ordrereserver på plass for hele 2010. Det er en gunstig situasjon for firmaet, sier daglig leder John-Oscar Nyvoll.

Flerbrukshallen består av fire enkelthaller. Tre av dem er 20 meter brede og den fjerde er 25 meter bred. Høyden er cirka 8 meter. Hallens bærende konstruksjoner er betong og stål. Dekkene blir av hulldekker og taket av lett-takelementer. Portene blir 4 og vel 5 meter brede og får en høyde på 5 meter. Fasadene skal kles med alu-zink eller beiset trepanel, bakveggen på hallen blir av sandwich-elementer.