Ekstern undersøkelse etter raset i Namsos

Statens vegvesen har igår oversendt forslag til mandat for en ekstern undersøkelsesgruppe som skal klarlegge vegarbeidets betydning for raset i Namsos fredag. Etaten har også oversendt en faktabeskrivelse til Samferdselsdepartementet.

Publisert Oppdatert

Allerede fredag tok vegdirektør Terje Moe Gustavsen til orde for en ekstern gjennomgang av hendelsen og Vegvesenets aktiviteter i området. Nå er det oversendt et konkret forslag til mandat til Samferdselsdepartementet som også vil oppnevne gruppen.

- Undersøkelsesgruppen bør gjennomgå og vurdere planleggings - og prosjekteringsfasen, og gjennomføringen av anleggsarbeidene i Kattmarkvegen. Statens vegvesens retningslinjer for gjennomføring av slike arbeider må vurderes og om disse retningslinjer er fulgt. Gruppen bør også vurdere om det er behov for å foreta forbedringer av eksisterende retningslinjer. Undersøkelsesgruppen arbeider selvstendig, heter det i forslaget til mandat.