Ekstrem oppussing av Festningstunnelen

Festningstunnelen er under ekstrem oppussing. 307 millioner kr i samlede kostnader og 18 måneders nattarbeid kreves for å rehabilitere den 18 år gammel tunnelen.

Publisert Oppdatert

Tilstanden på tunnelutstyret etter ca 17 års drift var dårlig. Det var massiv korrosjon på tekniske installasjoner. Fukt, sjøluft, salt, støv, eksos og ulike resepter for støvbinding utgjør omgivelsene som tærer kraftig på alt i miljøet.

Festningstunnelen er sentral for trafikkavviklingen i Oslo. I samråd med trafikkseksjonen i Stor-Oslo ble det vurdert at langvarig stengning av tunnelen for dagarbeid ikke var mulig. Arbeidet pågår fra kl. 22 til kl. 05.30, seks timer effektivt arbeid hver natt.