Elektrokontrakt i Bergen

Mesta Elektro har inngått avtale med Veidekke om elektroarbeider for daganlegget, samt grunnarbeider for elektro i en ny tunnel på rv13 mellom Voss og Granvin.

Publisert Oppdatert

Arbeidene omfatter montering av komplett lysanlegg for både vei og gang-/sykkelvei. Langs tilførselsveiene skal det også monteres omlag 150 lysmaster. I tillegg omfatter arbeidet montering av kabelbroer i tunellen, jordingsanlegg, nødkiosker og bygging av radiomast. Selve elektroarbeidet i tunnelen blir sendt ut på eget anbud senere.

Tunnelen er 4080 meter lang og har en hellingsgrad på ca. fem grader. Daganlegget er cirka 1500 meter langt. Mellom to og fire Mestaansatte vil være involvert i prosjektet i perioder fra september i år til august neste år.

- Vi ser frem til et hyggelig samarbeid med Veidekke i dette prosjektet og tar mål av oss til å være i posisjon for å vinne elektroanbudet for tunnelen når anbudet for dette blir utlyst senere, sier distriktssjef i Mesta Elektro, Jarle Sørås.