Eltervåg vil satse bredere

Publisert Oppdatert

Tradisjonsrike Eltervåg Containerservice deler seg i et trekløver.

- Vi har blitt såpass store at det er fornuftig, sier Knut Joar Eltervåg til Rogaland Avis.

Eltervåg er andre generasjon i transportselskapet som startet opp i 1971. Selskapets kjernevirksomhet har vært utleie og transport av containere. De senere årene har selskapet imidlertid bygget opp en betydelig virksomhet innen riving av bygninger og flytting av masse - og ikke minst løft og transport av bred og tung last.

- Da jeg overtok i 1996, omsatte vi for 2,5 millioner kroner i året. I 2008 forventer vi å havne i underkant av 30 millioner kroner, forteller Knut Joar Eltervåg - innehaver og daglig leder i selskapet.

- Det vi holder på med ut over containertransport og utleie, har også blitt såpass stort at det er naturlig å skille det ut i egne selskaper.

Flytter folk

Dermed så Eltervåg Entreprenør dagens lys rundt årsskiftet - mens Eltervåg Transport ble registrert i forrige uke. Førstnevnte selskap har tre ansatte - mens sistnevnte har seks. De ansatte er overført fra moderselskapet, som nå vil ha rundt 12 årsverk igjen.

- Det er en fordel organisatorisk å dele opp virksomheten, både for å fordele ansvar og lettere kunne se hva vi tjener og taper på, sier Eltervåg.

Men fortsatt skal kundene kunne forholde seg til én leverandør som kan utføre både riving, transport og tunge løft.

Varierte kunder

Og kundene til Eltervåg er mange og ulike. Det er alt fra store industrikunder som Maritime GMC, Icopal til privatkunder som rydde på loftet. Selskapet har også en betydelig del av virksomheten rettet mot oljebransjen.

- Summen av dette er at selv om byggebransjen er inne i en nedgangstid, vil vi klare oss godt. Containerbiten går uforstyrret. Så langt vi kan se skal vi klare oss uten å nedbemanne, fastslår Eltervåg.

Men noen vekst ser han ikke for seg den kommende tiden - selv om målet på sikt er å bli større.