En bistandsepoke er over

Samarbeidet mellom Statens vegvesen og vegmyndighetene i Tanzania tok slutt 1. juli. Samarbeidet går tilbake til tidlig 1990-tallet.

Publisert Oppdatert

- Vår avtale med tanzanianske vegmyndigheter har vært en del av en vegsektoravtale mellom Norge og Tanzania. Norske bistandsmyndigheter har gått over fra sektorstøtte til generell budsjettstøtte. Dermed er det ingen norske bistandsmidler øremerket vegformål og samarbeid med Statens vegvesen. Men selv om avtalen nå løper ut stiller vi oss til disposisjon for enkeltoppdrag, sier Marit Due Langaas, leder av Internasjonal stab i Vegdirektoratet.

Fortsatt aktivitet

I andre afrikanske samarbeidsland er det fortsatt aktivitet. I Zambia er et samarbeid innen bruer startet opp, mens støtten til aksellastprogammet er i sluttfasen.

I Botswana er to store prosjekter nettopp avsluttet, en vedlikeholdsmanual og en manual i bruk av Kalaharisand i vegbygging. Nå pågår revisjon av vegnormaler, og snart kommer en trafikksikkerhetskomponent.

Det er klart for oppstart på et prosjekt i Kenya for etterprøving av vegdekker fra slutten av 1980-tallet. Vegvesenet har vært ute av Kenya etter det diplomatiske bruddet mellom Norge og Kenya i 1990.