En fremtid for bioenergi

Volvo Maskin AS sysler med mange ting, og ser også på områder der ordinære anleggsmaskiner til nå ikke har vært i særlig bruk.

Publisert Oppdatert

Vi har tidligere skrevet om utstyr for flisproduksjon, men da i småskala og traktorbasert og først og fremst beregnet for bønder og skogeiere med gårdsanlegg.

På skogsentreprenørsiden har de store lastbærerne dominert.

Å bruke en ordinær anleggsmaskin med hogstaggregat har vi hittil ikke sett demonstrert. Før nå. Det er en løsning beregnet for den profesjonelle skogsentreprenøren.

- Både jeg og Jon har litt interesse for dette med skog og skogbruk. Vi tok ut en maskin fordi vi ville prøve om det fungerte og engasjerte disse gutta. Biovirke kommer, enten man vil eller ikke. Det som gjør dette interessant nå er at det er kommet tilskuddsordninger som vil gjøre det mer økonomisk interessant å utnytte skogressursene til bioenergi, forklarer Knut Grepperud i Volvo Maskin AS til tungt.no.

Flere nye anlegg for flisproduksjon på Østlandet er under bygging og planlegging. Rolf Holmgren anslår at det vil være behov for rundt 20 trailerlass med trevirke i døgnet når alle anlegg kommer i drift. - Vi startet opp i 1993, men det har vært en lang vei frem. Når staten nå kommer med tilskudd vil det kunne generere mange lokale anlegg. I tillegg får vi nå muligheten til å levere våtflis. Samtidig etterspør svenskene flis. I Sverige er bioenergi stort, mye større enn i Norge. Men nå er vi i gang også her hjemme, og alle de store er sugne på konsesjoner, sier Rolf Holmgren til tungt.no.

Les mer om bioenergi neste nummer av AnleggsMagasinet (8-2009)