”En samferdselsrevolusjon”

Innlands-Norge står overfor en samferdselsrevolusjon etter fullføringen av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Nå gjør anleggsbransjen seg klar til storinnrykk i Mjøsområdet om ett års tid.

Prosjektleder Taale Stensbye snakket til deltagerne på Stein i vei-konferansen på Lillehammer.

Prosjektleder Taale Stensbye snakket til deltagerne på Stein i vei-konferansen på Lillehammer.

Publisert Oppdatert

Prosjektleder for E6-utbyggingen i Statens vegvesen, Taale Stensby, gjestet Stein i vei-konferansen på Lillehammer (16.-18. mars). Han lovte mye jobb til anleggsbransjen i tiden fremover, ikke minst i forbindelse med E6-utbyggingen langs Mjøsa. I tillegg kommer videre arbeid med firefelts motorvei på Riksvei 2 og mer veiarbeid på Riksvei 4.

- Fellesprosjektet vil ha en omsetning på 2,5 milliarder kroner pr. år og opp til 2000 man vil være i arbeid i en anleggsgrop som vil måle 20 kilometer i lengde. Vi greier dette på to år. Prosjektet mangler ikke penger siden det i stor grad er bompengefinansiert. Det er bare snakk om å lage stor nok byggegrop, så vil dette gå bra, sier en optimistisk Stensbye.

Han tror det kombinerte vei- og jernbaneprosjektet vil ha stor betydning for næringsliv og bosettingsmønster i Innlandet. I tillegg vil milliardinvesteringene fjerne opp mot 80 til 90 prosent av dødsulykkene. - Vi er bare 30 år forsinket i forhold til de opprinnelige planene!

Entreprenørmøte

Mandag i forrige uke møtte 20 ulike entreprenørselskaper møtte opp på informasjonsmøtet om Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Oppmøtet på entreprenørmøtet viser at det er stor interesse for å bygge 21 kilometer firefeltsvei og 17 kilometer dobbeltsporet jernbane langs Mjøsa mellom Minnesund og Espa. At interessen er stor, er kanskje ikke så rart i og med at strekningen blir delt inn i tre hovedentrepriser med en total verdi på 7,9 milliarder kroner.

-Bare på veisiden legger vi ut anbud på mellom fire og fem milliarder kroner. Det er her den store anleggsutfordringa ligger, så det er bare å spisse blyantene og forberede anbud, forklarer Taale Stensby.

Komplisert prosjekt

I tillegg til firefeltsvei og dobbeltsporet jernbane skal entreprenørene også bygge 17 kilometer lokalvei, 3,7 kilometer toløps veitunneler, 4,6 kilometer ettløps jernbanetunneler og flere ulike strandsonetiltak, i tillegg til å flytte totalt cirka seks millioner kubikkmeter med masse. - I stor grad blir dette et masseforflyttingsprosjekt. Og massene tar vi vare på, de blir ikke kjørt i Mjøsa, sier Stensby.

Byggestart i april 2012

Dersom alt går etter planen, vil de tre entreprisene knyttet til Fellesprosjektet E6-Dovrebanen ha byggestart i april 2012. Før den tid skal det gjøres noen forberedende arbeider, blant annet skal det bygges ny lokalvei på Espa og gang- og sykkelvei på Minnesund. Det skal gjennomføres avskoging og det skal rives en del hus og hytter. Dette er arbeider som vil gjennomføres i 2011, samtidig som stortingsproposisjonen om finansieringen av firefelts E6 og dobbeltsporet Dovrebane blir behandlet av Stortinget.  Det er ventet at de 21 kilometrene firefelts vei åpner for trafikk høsten 2014, mens jernbanebiten åpner i 2015.

Både nasjonale og internasjonale entreprenører

Av de 20 firmaene som møtte opp på informasjonsmøtet på Minnesund, var de fleste store norske entreprenørfirmaene til stede. I tillegg møtte enkelte internasjonale firmaer slik som Bilfinger Berger. Så gjenstår det å se hvor mange entreprenører som leverer tilbud når de tre hovedentreprisene lyses ut i perioden oktober 2011 til januar 2012.