Enighet i lønnsoppgjøret

Både hos Posten og i anleggsbransjen er man i havn.

Publisert Oppdatert
Konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS. Foto: Posten Norge AS

Det er oppnådd enighet mellom partene i lønnsoppgjøret for Posten Norge AS, Bring Warehousing og Bring Express.

- Jeg er glad for at vi er i havn med oppgjøret i store deler av Posten. Jeg kan likevel ikke legge skjul på at alle nye kostnader vi påtar oss er krevende å håndtere i den tøffe konkurransesituasjonen vi befinner oss i, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Lønnsoppgjøret for Posten Norge inneholder følgende:

  • Fagbrevtillegget gjøres om til et fast beløp på 12 800 kroner.
  • Det gis et generelt tillegg på 15.000 kroner fra lønnstrinn 1-64 og 2,7 % fra lønnstrinn 65-100. Deltidsansatte gis forholdsmessige tillegg.
  • Det er avsatt en justerings- og normeringspott med virkning fra 1.11.2012.
  • Det er enighet med Postkom om å etablere en forsøksordning med en alternativ lønnsmodell for ledere på divisjons- og konsernnivå basert på en kombinasjon av en kollektiv fremforhandlet lønnsutvikling og individuelle lønnssamtaler. Ordningen piloteres i forbindelse med mellomoppgjøret til neste år.

For medarbeiderne som er organisert i Econa og NITO baserer lønnsoppgjøret seg på individuelle samtaler. Samtalene skal være ferdig innen 8. juni.

Enighet innen anlegg

Også mellom Arbeidsmandsforbundet og Byggenæringens landsforening kom man til enighet for ansatte i private anleggsbedrifter. Forhandlingsleder Helge Haukeland fra Norsk Arbeidsmandsforbund er tilfreds med resultatet og fornøyd med med at partene kom til enighet uten å gå veien via Riksmeklingsmannen. Nå skal hovedpunktene sendes til uravstemning.

Her er hovedpunktene:

  • Generelt tillegg til alle på kr 1,25 pr time
  • Pappapermisjon og bilag om innleie fra frontfagene, samt egen gjennomgang på spørsmålet om allmenngjøring er med i forslaget.
  • Garantert minstelønn for voksne arbeidstakere økes til kr 164 per time.
  • Fagbrevtillegget økes til kr 7,00 per time. Dette gjelder også brakkebetjening.
  • Tarifftillegget er økt til kr 23 pr. time
  • Overtidsgrunnlaget er økt til kr 258,68