Entreprenør dømt

Publisert Oppdatert

En entreprenør dømt til fengsel for grov utroskap i byggebransjen.

I en Økokrim-sak har tingretten dømt den tidligere lederen for Legionærbygg AS til fengsel i 2 år og ni måneder og til inndragning av 3 millioner kroner. Mannen er dømt for medvirkning til uberettigede uttak og bruk av over 12 millioner kroner fra selskapet han ledet.

Det var i perioden 2001 til 2006 at den tidligere daglige lederen uberettiget tok ut og benyttet over 12 millioner kroner fra selskapet. Deler av beløpet ble brukt til å lønne svart arbeidskraft. Han er også dømt for brudd på regnskapsloven og for merdiavgiftsbedrageri av ca. 2,8 millioner kroner.

I dommen heter det at forholdet er grovt, fordi "NN var den som hadde den mest sentrale posisjonen i Legionærbygg, og det er tale om store økonomiske verdier". I tillegg står det at "verksemda NN dreiv, må karakteriserast som svart arbeid sett i system på ein planmessig og organisert måte".

Tidligere er fire personer dømt i samme sakskompleks. De fikk alle fengselsstraffer for hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger.

De fire kvitterte for å ha mottatt betaling som underentreprenører av den tidligere daglige lederen, men mottok verken penger eller utførte arbeid. I tillegg ble de dømt til å tåle inndragning av eget utbytte på til sammen ca kr. 260.000, og to ble også fradømt retten til å drive næringsvirksomhet.