Er det slik vi vil ha det?

Nei, mener Rådgivende Ingeniørers Forening, som i rapporten State of the Nation, tegner et dystert bilde av tilstanden på norske veier, jernbaner og på vann og avløpsnettet.

Publisert Oppdatert

Rapporten ble presentert i Oslo onsdag for en fullsatt sal med ingeniører, entreprenører, politikere og presse. Interessen for presentasjonen, som ble gitt under Byggedagene, var svært stor.

Under overskriften Norge - verdens beste land i dag? I 2020? ble det tegnet et bilde av et land der det mangler både planlegging og langsiktighet. Det er behov både for fagfolk og for kapasitet. Som et eksempel ble det trukket frem at det ikke er ansatt en eneste professor på jernbane ved NTNU (tidligere NTH) siden 2. verdenskrig.

Styreleder i Rådgivende Ingeniørers Forening, Øyvind Mork, presenterte situasjonen innen byggsektoren. 66% av kommunale bygg og 40% av helsebygg er i dårlig stand eller har behov for oppgardering. 80% oppfyller ikke gjeldende lover og forskrifter. Aller dårligst står det til med VVS-anleggene. Investeringsbehovet ansås til mellom 75-85 milliarder i helsebygg. 250-280 milliarder i kommunale bygg. - Vi trenger en nasjonal oppgraderingsplan, sa Øyvind Mork.

Adm. direktør i Norconsult, John Nyheim, tok for seg vann og avløp. - Det vi ikke ser blir ofte glemt. Vi snakker om 41.000 vannledninger og 52.000 avløpsledninger med snittalder på 34 år. Fire ganger luftlinje Sydpolen - Nordpolen, sier Nyheim.

I rapporten har norske avløpsanlegg fått karakter 2 - det vil si at selve funksjonaliteten ved anleggene er truet.- 1/3 av alt drikkevannet forsvinner gjennom lekkasjer. Samtidig er fornyelsestakten på 0,66% for vann og 0,45% for avløp. Det gir betydelig forfall og svært dårlig kvalitet, sa Nyheim. - Vi er blant de klart dårligste i klassen. Det kan vi ikke være bekjent av, sa Nyheim.

Kun 1 av 3 kommuner overholder krav til rensing. - Den dårlige tilstanden fører ofte til skader på bygg og miljøforurensninger og fornyelsestakten blir bare dårligere og dårligere, sa Nyheim som anslo vedlikeholdsetterslepet bare på vann og avløp til 110 milliarder kroner (for å oppnå nivå 4).