Utleiekonferansen 2013:

Et felles ansvar

Norske bedrifter leier inn utenlandsk arbeidskraft i økende grad. Underleverandørene benytter igjen underkontrakter. Har vi egentlig kontroll med alle arbeidskontraktene?

Politioverbetjent Knut Bråttvik fra Kripos minte forsamlingen på at menneskehandel skjer også i vår del av verden og i vår bransje.
Politioverbetjent Knut Bråttvik fra Kripos minte forsamlingen på at menneskehandel skjer også i vår del av verden og i vår bransje.
Publisert Oppdatert
Utenlandske arbeidere får ofte lavere lønn enn det de ble lovet, forteller Knut Bråttvik.
Utenlandske arbeidere får ofte lavere lønn enn det de ble lovet, forteller Knut Bråttvik.

Ansvaret for å redusere mulighetene for tvangsarbeid er felles, slår Kripos fast.

Palermo-protokollen

Politioverbetjent Knut Bråttvik fra den Taktiske Etterforskningsavdelinen i Kripos, hadde flere interessante synspunkter på bransjen. Norge har sammen med en rekke land undertegnet Palermo-protokollen i FN som lover å bekjempe menneskehandel med alle midler.

Foregår i Norge

Bråttvik kan bekrefte at menneskehandel foregår i industrialiserte land, også her i Norge. Han ber bransjen se etter indikatorer for menneskehandel. Det typiske er at personen viser tegn på å være tvunget, forledet og på å være under andres kontroll. Det ofte dreie seg om mennesker i en sårbar situasjon og de kan være utsatt for vold eller trusler mot seg selv eller familie. De kan også være tvunget til å begå brudd på norsk lov.

Utnytting

Med erfaring fra Interpool forteller han at dette kan foregå inne bygge- og anleggsbransjen, det kan være asfaltlegging, steinlegging og den type ting. De lokale politimyndighetene har ikke ressurser til å ta i dette, da kommer personer som Bråttvik inn i bildet. Tilfeller hvor utenlandske arbeidere, ofte fattige og ikke engelskspråklige, får høre om betingelsene på å jobbe i Norge, er dette ofte ikke reelle betingelser. De skriver under på en kontrakt som er skrevet på et språk de ikke prater eller leser. Et typisk tilfelle er at de får betalt for 50 kroner timen i stedet for 120 kroner i timen, som de ble lovet i utgangspunktet. Levevilkårene under oppholdet er også ofte svært dårlige for disse sesongarbeiderne. Ofte jobber de hver dag 14 timer i døgnet, i lange perioder.

Fengselstraffer

Arbeidsmiljøloven kan gi fra to måneder til to år i fengsel på brudd på sine bestemmelser. UDI kan gi oppholdskontrakt på sesongarbeid på seks måneder, men det er under forutsetning av at betingelsene er møtt, noe de sjeldent er. Brudd på menneskehandelslovgivningen i straffelovens 224 gir fem års fengsel. Men ved grovt brudd, som ved vold, trusler og tvang, utløser det en strafferamme på 10 år. Det vil si at Politiet har lov til å bruke kommunikasjonsovervåkning og spaning.

Tipsing om mulige saker kan skje til lokalt politi eller rett til Kripos, avslutter han med.