ERA-konferansen:

Et leiemarked i forandring

For første gang holdt den Europeiske utleie forening eller European Rental Association (ERA) sin konferanse på norsk jord.

Daglig leder i Norsk Utleieforening, Arne Karsten Bugge, ønsket velkommen til den første ERA-konferansen på norsk jord.

Daglig leder i Norsk Utleieforening, Arne Karsten Bugge, ønsket velkommen til den første ERA-konferansen på norsk jord.

Publisert Oppdatert
Konferansen hadde omtrent 200 deltagere fra hele det europeiske utleiemarkedet.

Konferansen hadde omtrent 200 deltagere fra hele det europeiske utleiemarkedet.

Odd Arne Gansmo fra UCO pratet om det norske utleiemarkedet og presenterte tall som viser at Norge er et av landene med høyest innbyggervekst i Europa.

Odd Arne Gansmo fra UCO pratet om det norske utleiemarkedet og presenterte tall som viser at Norge er et av landene med høyest innbyggervekst i Europa.

ERA holdt sin første konferanse i Norge 15 og 16. mai.

ERA holdt sin første konferanse i Norge 15 og 16. mai.

ERA:

ERA - European Rental Association

ERA holdt sin første konferanse i Norge 15 og 16. mai. Konferansen ble holdt på Radisson Blue Plaza i Oslo og trakk omtrent 200 deltagere fra hele Europa. Det er den syvende ERA-konferansen i rekken.

Presidenten i ERA, Gérard Déprez, ønsket de 200 deltagerne velkommen til årets konferanse som hadde fått tittelen "Changing Rental". Det kan oversettes til "Et Leiemarked I Forandring", noe som er en absolutt sannhet om man ser på markedene i Europa.

- Kanskje det har en slags positiv effekt mot den Europeiske krisa å legge konferansen hit, til landet hvor sola aldri går ned, undret Gérard seg i åpningstalen til forsiktig humring i salen.

Norge vokser

For på tross av et Europa som sliter, går Norge godt. Øknomomisjefen i UCO, Odd Arne Gansmo, presenterte tall og fakta om det norske utleiemarkedet. Han innledet med å forklare at Norge kom på tredjeplass i 2011 når det gjelder befolkningsvekst i Europa. Oslo er en av de raskest voksende byene og det er beregnet at innbyggertallet vil bikke en million i år 2040.

200.000 mennesker

Den norske bygg- og anleggsbransjen består av snart 200.000 mennesker og av disse er hele 25 prosent fra utlandet.

311,6 milliarder

Hele den norske bygg- og anleggsbransjen utgjør 41 milliarder euro eller 311,6 milliarder kroner. Dette er 15 prosent av landets BNP forklarte Odd Arne.

Leier for over 6 milliarder

Det norske utleiemarkedet omsatte for 6,2 milliarder kroner i 2011 og det er økende. Bransjen består i dag av 230 utleieselskaper hvor vi har Uco, Ramirent og Cramo som dekker hele landet.

Disse tre har til sammen 33 prosent av det totale utleiemarkedet. I gjennomsnitt utgjør utleiekostnadene tre prosent av et nybygg i Norge.

Russisk

Fra den russiske utleieforeningen fortalte Valeriy Klimenko om et ungt russisk marked og en utleiebransje som ennå ikke er store nok til å serve et så stort og voksende marked.

Leiemarkedet i Russland består av omtrent 1000 bedrifter og de største selskapene er Ramirent, Cramo, Pekkaniska og Aggreco.

Byråkrati

15 selskap har en omsetning på over 15 millioner euro, mens hele det russiske markedet lå på 610 millioner euro i 2010. Utleieselskapene merket ikke den siste krisa i noen større grad forklarer Valeriy. En av de største utfordringene for bransjen i Russland er en økende mengde byråkrati.

- For noen år siden hadde en leiekontrakt to deler, en kontraktsdel på en til to sider og en byråkratidel på en side. I dag er den andre delen allerede oppe i 50 sider, forklarte han.