EU sa ja til Femern-finansieringen

Publisert Oppdatert

EU-Kommisjonen har nå godkjent den model som Danmark og Tyskland har lagt fram og som beskriver hvordan broprojektet over Femern Bælt skal finansieres.

Ifølge EU-Kommisjonen er modellen i overensstemmelse med EUs regler om statsstøtte.

Det vil gå noen år før man kan se at det bygges bro mellem Tyskland og Danmark. De første geologiske undersøkelser er godt i gang og framover ligger en prosjekteringsfase. Selskapet Femern Bælt A/S skal også ta stilling til hele prosjektet og finne ut om forbindelsen best kan bygges som bro eller som en tunnel.

Forbindelsen over vann mellem Danmark og Tyskland har høy prioritet i EU, da den er en vesentlig del av en forbedret forbindelse mellem Skandinavia og resten av Europa.