Få opp farta!

Dette er essensen i det budskapet Frp- formann Siv Jensen la fram under Oslokonferansen i regi av MEF.

Frp- formann Siv Jensen

Frp- formann Siv Jensen

Publisert Oppdatert

Hva skjer i Oslo-trafikken om det blir regjeringsskifte i 2009? MEF avd. Oslo/Akershus satte disse spørsmålene på dagsorden på Oslo-konferansen 2008.

Tungt.no har pratet med Frp- formannen om dette spørsmålet.

- Hva skjer med veg- og jernbaneutbyggingen i Oslo etter valget i 2009, hvis Frp kommer i regjering?

- Vi skal nok ikke haste opp en firefelt motorvei rundt Oslo- gryta over natta, ting tar tid. Men, seriøst: Vi kommer, eventuelt, til å ha fokus på samferdselsproblemene fra første dag. Det har vi for så vidt allerede, men selvsagt vil det bety noe mer å komme i posisjon. Og det haster!

Utbyggingstakt

- To ting: For det første: Vi må se alvorlig på utbyggingstakten. Et av de store spørsmålene er hvorledes norske politikere ser på vei- og baneinvesteringer. Og her er et nøkkelord: investeringer. Tradisjonelt har uttalige Storting , regjeringer og samferdselsministre gjennom flere tiår sett på investeringer som penger som brukes. De blir liksom borte i deres øyne,blir regnet som rene utgifter.

- Det må vi bort fra. Utbygging av infrastrukturen er nødvendig, og det er en nødvendig investering. Bedre veier bidrar til bedre nasjonalt regnskap, til økning av brutto nasjonalproduktet. Derfor er det tvingende nødvendig å heve aktiviteten, og få gjort det nå!

- For det andre: De takene som er gjort i budsjettet for 2009 er for puslete. Vi kommer derfor til å fremme forslag om ytterliggere bevillinger til vei- og jernbaneutbygging i tillegg til det budsjettet sier.

- Er det riktig å sette inn ekstraordinære midler i dag, i lys av den situasjonen blant annet bygg- og anleggbransjen befinner seg i?

- Ja, det er jo ikke lang tid til budsjettet for 2009 trår in kraft, og utfordringene er så store så det ser jeg på som et riktig tiltak.

- Utbyggingstakten er for dårlig, sier du, hva med arbeidsmetodene?

- Godt poeng. Vi er også for puslete her. Vi må lage større prosjekt. La oss bygge ut i langt større skala enn det vi er vant til, da tiltrekker vi også de store leverandørene internasjonalt, som er interessert i å ta de store jobbene. Det blir slett ikke dyrere av den grunn, snarere tvert om, med økt konkurranse.

- Du er ikke redd for inflasjonsspøkelset som flere har brakt på bane?

- Inflasjonen øker jo ikke med økt utbyggingstakt.

Av de øvrige innlederne på konferansen nevner vi:

Hva skjer i Stocholm? Er planene klare for fremtidens trafikkutfordringer? v/utvecklingschef trafiklösninger Vägverket, Kristina Söderberg .

Hvilke løsninger har Statens vegvesen som planlegger mht. trafikkutfordringene i Oslo mot 2019? v/regionsjef Statens vegvesen, Sidsel Sandelien.

Er Oslo-pakke 3 en riktig løsning på fremtidens trafikkutfordringer? v/leder i samferdsels- og miljøkomitéen i Oslo, Rune Gerhardsen.

Tungt.no kommer naturligvis tilbake til disse spørsmålene.