For godt til å være sant?

Få penger til opplæring

Virksomheter over hele landet kan nå søke om til sammen 83 millioner kroner til å heve sine ansattes kompetanse.

Publisert Oppdatert

Slik er ordningen

Hvem kan søke?

private eller offentlige virksomheter

opplæringstilbydere i samarbeid med privat eller offentlig virksomhet

organisasjoner i arbeidslivet i samarbeid med privat eller offentlig virksomhet

næringsforeninger i samarbeid med privat eller offentlig virksomhet

Hva kan du søke om tilskudd til?

opplæring i en eller flere av de grunnleggende ferdighetene: lesing, skriving, regning og data

motivasjons- og kartleggingsarbeid som forberedelse til opplæringen

det kan med utgangspunkt i spesielle behov søkes om et mindre tilskudd til lønn under opplæring

Pengene skal gå til kurs i lesing, skriving, regning og data.

For godt til å være sant? Tja, vi vet ikke det. Siden 2006 har det blitt utdelt hele 290 millioner for å øke kompetansen blant bedrifter og virksomheter. Bare i år har 415 virksomheter fått midler.

Selvsagt er det ikke slik at alle får tildelt penger sånn uten videre. Målgruppen er voksne arbeidstakere, primært de med liten utdannelse som trenger å styrke sine grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og data.

Men det er nå engang slik at dersom man ikke søker, får man ingenting. Dessuten er det nok mange som ikke er klar over slike støtteordninger i det hele tatt.

Hvor tas disse pengene fra?

Midlene kommer fra regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA), som forvaltes av Vox, et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

- I arbeidslivet skal det være plass for alle! Gjennom BKA-programmet får deltakerne forbedret sin evne til å lese, skrive, regne og bruke data. Det øker mulighetene til å fungere godt i arbeidslivet og ellers, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en presseuttalelse.

Hun møtte kursdeltakere og veiledere på Postens Østlandsterminal tirsdag. Basiskompetanse i Posten og Bring har som mål å gi opplæring til 500 medarbeidere innen utgangen av 2013.

- Heving av medarbeidernes basiskompetanse gir bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver og bedre kommunikasjon internt og eksternt. Det er et pluss for medarbeiderne og et pluss for bedriften, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox.

Søknadsfrist er 19. januar 2012 med forbehold om Stortingets vedtak.

Du finner mer informasjon her.