Færre anmerkninger til bomselskap

Statens vegvesen har langt færre anmerkninger til landets bompengeselskaper i 2007 enn tidligere. Likevel blir det rettet kritiske spørsmål til flere av selskapene.

vei blur

vei blur

Publisert Oppdatert

Statens vegvesen har som oppgave å følge opp bompengeselskapene for å sikre seg at driften er i henhold til krav og retningslinjer i bompengeavtalen mellom Staten og selskapene.

I sine tilbakemeldinger til bompengeselskapene blir det gitt noen generelle bemerkninger om høy lønn, høye styrehonorarer og et høyt antall styremedlemmer i flere av selskapene.

- Det er vår oppgave å følge med på hva selskapene gjør. Det er så selskapenes styre og eier som må ta tak i merknadene og utbedre dem der de mener det er nødvendig, sier trafikkdirektør Kjell S. Bjørvig i Statens vegvesen.

I løpet av 2007 ble det krevd inn bompenger i 45 bompengeprosjekter. Av disse var det ordinær innkreving på 33 prosjekter, 11 prosjekter hadde innkreving på ferje og ett prosjekt hadde økning av drivstoffavgiften.

Totalt betalte trafikantene ca fire milliarder kroner i bompenger. Bompengeselskapenes driftskostnader var på ca 526 millioner kroner - og utgjorde ca 13,2 prosent av bompengeinntektene.

Over halvparten av bompengeprosjektene ligger an til å bli nedbetalt i samsvar med hva som ble forutsatt da de ble vedtatt. Nesten en tredjedel ligger an til å bli nedbetalt raskere enn antatt, og en tiendedel ligger an til en noe forlenget nedbetalingstid. Kun Ålesundstunnelene overskrider det maksimale som i utgangspunktet ble vedtatt av Stortinget. Prosjektet er forventet nedbetalt neste år.