Fakta om metangass

Publisert Oppdatert

Metangass er en samlebetegnelse på biogass og naturgass, begge som hovedsakelig består av metan. Naturgass er et fossilt produkt som er mellom 40 og 500 millioner år gammelt og utvinnes fra jordens indre. Biogass ligner på naturgass, men det er en fornybar gass som skapes når organisk materiale nedbrytes av bakterier i et miljø fritt for oksygen. Den kan for eksempel lages av søppel og annet organisk avfall. Når en lastebil kjører på biogass, blir utslippene av karbondioksid/CO2 redusert med opptil 70 % sammenlignet med bruk av diesel.