Får mye stein til overs

Når tunnelarbeidene på den nye fylkesvei 714 i Sør-Trøndelag starter, tidligst sommeren 2011, har Statens vegvesen en hodepine: Hvordan bli kvitt masseoverskuddet.

Publisert Oppdatert

Statens vegvesen venter et stort masseoverskudd på strekningen Mjønes-Vasslag, totalt ca. 500.000 m3 med sprengt stein.

- Vi klarer ikke å bruke alt av masser fra tunnelene i den planlagte veilinja. Nå ønsker vi forslag til gode bruksområder for massene, sier byggeleder Ørjan Edvardsen i Statens vegvesen til vegvesen.no.

Den planlagte veitraseen til ny Fv. 714 vil gi til sammen åtte fjelltunneler mellom Våvatnet i øst til Vasslag i vest. Tidligst mulig oppstart av tunnelarbeider vil være neste sommer.

Massebalanse

- Når vi planlegger ny vei prøver vi å komme i massebalanse, slik at transporten av masser blir minst mulig. Massene som sprenges eller graves opp på anlegget blir brukt et annet sted innenfor anlegget. På denne måten holder vi transportkostnadene nede. For å få effektiv tunneldrift er også transportavstanden svært viktig. Kortere fraktvei vil gi flere lass per dag, forklarer Edvardsen.

- Vi ser først og fremst for oss å bruke overskuddsmassene i områder som ligger i nærheten av ny fylkesvei 714. Men andre forslag mottas også for vurdering. Småbåthavner, fyllinger og massedeponier er noen eksempler på bruksområder for sprengt stein.

Nyttige formål

Også ved første delprosjekt, Ulvstubakken ved Bergskrysset, er det kalkulert med et lite masseoverskudd. Her er det høyst sannsynlig anleggsstart allerede til sommeren.

- Statens vegvesen ønsker at overskuddsmassene skal brukes til nyttige formål. Siste utvei kan være å dumpe stein på havet. Dette er noe vi aller helst vil unngå, da sprengt stein er en ressurs og bør brukes til fornuftige formål, sier Edvardsen.