Feiret med skål på røysa

Arbeidslaget til Veidekke feiret gjennomslaget i det ene løpet på Lørentunnelen i Oslo 10. februar. Om drøye to år skal 70.000 biler suse gjennom tunnelen hver dag på Ring 3 mellom Økern og Sinsen.

Publisert Oppdatert

Sprengningsarbeidene på tunnelen til rundt 600 mill. kroner startet for nesten to år siden. Siden den gang er det fjernet 330.000 kubikkmeter med masser, eller 20.000 lastebillass ut av fjelltunnelen. Det er gått med 260.000 kilo sprengstoff på jobben. Arbeidet har gått etter planen og det har så langt ikke vært notert noen skader eller alvorlige fravær som skyldes arbeidet i tunnelen. Det er prosjektleder i Statens vegvesen, Mari Barstad og anleggsleder i Veidekke, Geir Lundberg, svært godt fornøyd med.

Tett kontakt

Det er krevende å bygge tunnel midt i Oslo og under både nærings- og boligområder. På det minste er overdekningen på 6-7 meter og på det meste 10-35 meter. Under arbeidet har det vært tett kontakt mellom anleggsledelsen og beboere i området. Informasjon har gått jevnlig ut til beboerne ettersom prosjektet har beveget seg.

Gjennomslaget i det andre løpet er ventet i slutten av februar. Etter at Lørentunnelen tas i bruk i 2013 er det ventet en reduksjon i biltrafikken fra 80.000 tusen til 10.000 biler i døgnet på dagens Ring 3, som da går over til å bli lokalvei.

Røysskålen

Bemanningen på tunnelarbeidene er på sitt høyeste nå med rundt 200 medarbeidere i sving. Mange av dem deltok på markeringen av gjennomslagssalven. Veidekke sto tradisjonen tro for røysskålen til skytebaser og tunnelarbeidere etter at byrådsleder Stian Barstad Røsland (H) hadde fyrt av den siste salven. - Våre folk har gjort en kjempeinnsats. Min påstand er at dette er Norges tetteste veitunnel, sier Geir Lundberg til tungt.no.

Mye etterarbeid

Det gjenstår fortsatt mye arbeid før tunnelen kan tas i bruk i 2013. I tillegg til at det siste løpet skal sprenges ferdig, skal vann- og frostsikringshvelv monteres. Det skal legges vannledninger gjennom tunnelen. Omfattende elektroarbeid gjenstår for at belysning, sikkerhetsutstyr, som blant annet videoovervåkning og SOS-telefoner og ventilasjonsvifter skal komme på plass. Det gjenstår også bygge selve veibanen.

Tunnelen får to adskilte tunnelløp med tre kjørefelt i hver retning. Tunnelen er 1200 meter lang. 915 av disse meterne går i fjell. Ved inngangspartiene er det 300 meter støpt i betong.