Felleskjøpet innfører fem års garanti på John Deere-traktorer

Som den første landbruksmaskinleverandøren i Norge, utvider Felleskjøpet sin service- og garantiavtale for traktorer til å gjelde for fem år med 5000 timer som øvre grense.

Publisert Oppdatert

Felleskjøpet vil med denne endringen imøtekomme kundenes ønske om økt trygghet og større forutsigbarhet. Det, sammen med markedets ønske om større fleksibilitet, gjør at Felleskjøpet nå utvider sin tidligere service- og garantiavtale fra tre år og 3000 timer til 5 år og opptil 5000 timers driftstid.

Felleskjøpet tilpasser sine produkter for ulike behov og bruksmønster. Alle som tegner service- og garantiavtale på en John Deere-traktor, kjøpt ny hos Felleskjøpet, har nå fem års garanti. Service- og garantiavtalen finnes i to versjonen begge med fem års garanti, men med ulikt antall driftstimer pr år, hhv. 2500 eller maksimalt 5000 timer.

Service- og garantiavtalen bygger på at servicen utføres av Felleskjøpet hver 500. time eller minimum én gang pr år. Servicen utføres til en fastsatt pris, som er den samme uansett om det er en 500-, 1000- eller 1500-timers service. Det betyr forutsigbarhet også med hensyn til servicekostnadene. Ved en eventuell skade vil det være en egenandel på 3000 kroner.